Dette er en forældet version offentliggjort d. 2023-05-30. Læs den seneste version.

Kulturkristendom og kulturasetro i Danmark: et komparativt surveystudie

Hvor meget identificerer danskere sig med den kristne og den oldnordiske kultur? Opfattes ‘danske værdier’ som oprindeligt kristne eller oldnordiske?

Forfattere

  • Uffe Schjødt
  • Henrik Reintoft Christensen
  • Lauritz Holm Petersen

Nøgleord:

cultural religion, cultural Christianity, Old Norse culture, cultural Asa-belief, cultural heritage, Identity Fusion, national identity, Danish values

Resumé

SUMMARY: We show, for the first time, the relative strength of Danish identification with Christian culture and Old Norse culture. The study uses two measures: 1) the Identity Fusion (IF) scale to measure personal identification with a given culture, and 2) a task that measures the extent to which participants attribute central Danish values to a Christian or an Old Norse cultural heritage. We find across two samples (2021 n= 180; 2022 n=161) a consistent pattern. The IF scale reveals that Danes identify with both Christian and Old Norse cultures. The relative strength differs with approximately one unit on the IF with an almost 50% overlap between self and Christian culture, and an almost 25% overlap between self and Old Norse culture. We find a corresponding pattern on the value attribution task. The participants attribute values to both Christian and Old Norse cultural heritage, but also to other cultural repertoires. The origins of most, but not all, Danish values are attributed relatively more to the Christian heritage by approximately 30-35% of each value, while the Old Norse heritage is attributed approximately 20-25% of each value. Although the pattern is much more complex, we make the conjecture based on these results that Old Norse culture makes up 20-25% of the personal as well as the national identity of Danes.

RESUME: Vi kvantificerer for første gang styrkeforholdet mellem danskernes identificering med henholdsvis kristen og oldnordisk kultur. Undersøgelsen anvender to måleredskaber, 1) Identity fusion (IF) skalaen, som måler deltagernes personlige identificering med en bestemt kultur, og 2) en fordelingsøvelse, som måler i hvilken grad deltagerne tilskriver danske værdier en kristen eller en oldnordisk kulturarv. Vi finder i to stikprøver fra henholdsvis 2021 (n= 180) og 2022 (n=161) et klart mønster: deltagerne identificerer sig både med kristen og oldnordisk kultur, og den relative styrke viser ca. én enheds forskel på IF-skalaen, nemlig, et næsten 50% selvrapporteret overlap mellem selv og kristen kultur, og et næsten 25% overlap mellem selv og oldnordisk kultur. Vi finder et tilsvarende mønster på tilskrivningen af værdier. Deltagerne tilskriver danske værdier både en kristen og en oldnordisk kulturarv, men de tilskriver også værdier andre kulturelle repertoires. De fleste værdier tilskrives i højere grad en kristen kulturarv (ca. 30-35%) end en oldnordisk kulturarv (20-25%). Virkeligheden er selvfølgelig mere kompleks; men vi foreslår baseret på disse resultater, at oldnordisk kultur udgør ca. 20-25% af danskernes personlige og nationale identitet.

Downloads

Publiceret

2023-05-30

Versioner

Citation/Eksport

Schjødt, U., Christensen, H. R., & Petersen, L. H. (2023). Kulturkristendom og kulturasetro i Danmark: et komparativt surveystudie: Hvor meget identificerer danskere sig med den kristne og den oldnordiske kultur? Opfattes ‘danske værdier’ som oprindeligt kristne eller oldnordiske?. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (75). Hentet fra https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/137551