Dette er en forældet version offentliggjort d. 2022-05-12. Læs den seneste version.

Septuaginta som udfordring til den bibelske kanon

Tekstvidne og/eller traditionsvidne?

Forfattere

  • Mogens Müller

DOI:

https://doi.org/10.7146/rt.vi73.132568

Nøgleord:

Biblia Hebraica, Septuaginta, Vulgata, Bible Translation, Hebraica veritas, canon, Hieronymus, Luther, Old Testament

Resumé

ENGLISH SUMMARY: When Jerome working on a new edition of the Latin Bible, around 390 decided to replace the Greek Septuagint with the Hebrew Bible (Hebraica veritas), it meant a farewell to what until then exclusively had been the first Bible of the church. Jerome did not wish to translate a translation and reckoned outright the Hebrew text the original. In the era of the reformation, Luther overtook this understanding, and the various protestant churches had a translation of the Hebrew Bible as their Old Testa-ment. New insights in both the complicated history of the Hebrew text in Antiquity, and in the special theological character of the Septuagint as the Bible of Hellenistic Judaism, today confronts us with a question: Shall we continue considering Biblia Hebraica the on-ly legitimate text of the Old Testament? Or, invites our knowledge about the genesis of the Septuagint, its special theological character, its meaning for the authors of the New Testament scriptures and its history in the first centuries of the church, to juxtapose the two editions of the Old Testament as equal editions of the church’s Old Testament? By exclusively preferring Biblia Hebraica, a foundational chapter in the reception history is omitted, and the Septuagint is left behind as a “missing link”. In the churchly and theo-logical context of today, Septuagint thus constitutes a challenge to our present under-standing of canon.

 

DANSK RESUME: Da Hieronymus under arbejdet med en ny udgave af den latin-ske Bibel omkring 390 besluttede sig for i stedet for den græske Septuaginta at lægge den hebraiske tekst (Hebraica veritas) til grund, betød det en afsked med det, der el-lers havde været kirkens første Bibel. Hieronymus ville ikke oversætte en oversættelse og anså ligefrem den hebraiske tekst for ’grundteksten’. Denne forståelse overtog Lu-ther på reformationstiden, og for de reformatoriske kirker har deres biblers Det Gamle Testamente bestået af oversættelser af Biblia Hebraica. Nye indsigter i såvel mangfol-digheden i overleveringen i antikken af den hebraiske bibeltekst som den teologiske prægning, som Septuaginta fik som en hellenistisk jødedoms samling af hellige skrif-ter, stiller os i dag over for det spørgsmål, om vi fortsat skal holde fast ved Biblia He-braica som den legitime bibeltekst, eller om vi ikke ud fra den viden, vi i dag har om Septuagintas tilblivelse og karakter, må sidestille de to bibeltekster, når det gælder kirkens og teologiens Gamle Testamente. Septuaginta var således bibelteksten for for-fatterne til Det Nye Testamentes skrifter og har i høj grad været med til at præge denne skriftsamlings teologi. Foretrækkes Biblia Hebraica alligevel eksklusivt som Det Gamle Testamentes tekst, overspringer man et afgørende kapitel i receptionshistorien og får Septuaginta til at stå tilbage som et ”missing link”. På den måde er Septuaginta en udfordring til kirkens og teologiens nuværende kanonforståelse.

Downloads

Publiceret

2022-05-12

Versioner

Citation/Eksport

Müller, M. (2022). Septuaginta som udfordring til den bibelske kanon: Tekstvidne og/eller traditionsvidne? . Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (73), 84–114. https://doi.org/10.7146/rt.vi73.132568

Nummer

Sektion

Artikler