Mönster i svensk YouTube-salafism

Datorassisterad metadataanalys som urvalsmetod i religionsvetenskapliga studier av videomaterial online

Forfattere

  • Jonas Svensson

DOI:

https://doi.org/10.7146/rt.vi73.129550

Nøgleord:

Salafism, Sweden, YouTube, Computer assisted analysis, Digital Humanities, metadata

Resumé

I föreliggande artikel presenteras en tillämpning av datorassisterade metoder för att analysera metadata i syfte att finna mönster och göra rimliga, ändamålsenliga urval i vetenskapliga studier av stora mängder YouTube-videor. Fallstudien utgår från en uppsättning Youtube-kanaler som tidigare forskning har identifierat som uttryck för nutida salafistisk aktivism i Sverige. Som startpunkt och som kontrast används en nyligen publicerad översikt över sådan aktivism (Ranstorp et al. 2018). I artikeln tillämpas datorassisterade metoder i en analys av metadata för totalt 6905 videor publicerade i 13 YouTube-kanaler, och visar hur en sådan analys kan fungera som ett första steg i en religionsvetenskapligt orienterad studie av ett material som är på en och samma gång rikt på information och relevant som källa till kunskap om nutida religion, och, på grund av sin storlek, svårt att överblicka i sin helhet.

Downloads

Publiceret

2021-12-03

Citation/Eksport

Svensson, J. (2021). Mönster i svensk YouTube-salafism: Datorassisterad metadataanalys som urvalsmetod i religionsvetenskapliga studier av videomaterial online. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (73), 60–83. https://doi.org/10.7146/rt.vi73.129550

Nummer

Sektion

Artikler