Har en hund Buddha-natur?

Forfattere

  • Jørn Borup

DOI:

https://doi.org/10.7146/rt.v71i0.124957

Nøgleord:

Buddhism; nature; ecology; ontology; animism

Resumé

ENGLISH ABSTRACT: Ecologization of Buddhism makes sense in both a mod-ern and posthuman perspective. Initiatives and institutions based on socially engaged Buddhism with sustainability, biodiversity and ecology as ideals have spread in recent decades in both East and West. There are arguments from both classical Pali Buddhist literature and East Asian Mahayana philosophy to justify Buddhist nature symbiosis from both ontological, ethical, and soteriological perspectives. Critical analysis can easily deconstruct such ideals as anachronistically constructed, primarily based on modern naturalism, reform Buddhism and con-temporary philosophy of nature. Such an ‘invented Buddhism’ is, however, genuinely authentic, and it is argued that an ecological perspective on both historical and contemporary Buddhism can legitimize other possibilities of interpretation, including the view of an ontological continuum with room for also animistic and posthuman 'nature religion', in which a dog on several levels can be said to possess Buddha nature.

DANSK RESUMÉ: Økologisering af buddhismen giver mening i både et moderne og posthumant perspektiv. Initiativer og institutioner baseret på socialt engageret buddhisme med bæredygtighed, biodiversitet og økologi som idealer har de sidste årtier bredt sig i både Øst og Vest. Der er argumenter fra både klassisk pali-buddhistisk litteratur og østasiatisk mahayana-filosofi til at godtgøre buddhistisk natur-symbiose ud fra både ontologisk, etisk og soteriologisk perspektiv. Kritisk analyse kan sagtens dekonstruere sådanne som anakronistisk konstruerede idealer, primært med afsæt i moderne naturalisme, reformbuddhisme og nutidig naturfilosofi. En sådan ’opfundet buddhisme’ er dog helt autentisk, og der argumenteres for, at netop et økologisk perspektiv på både historisk og nutidig buddhisme kan legitimere andre fortolkningsmuligheder, herunder anskuelsen af et ontologisk kontinuum med plads til også animistisk og posthuman ‘natur-religion’, i hvilken en hund på flere planer kan siges at besidde buddha-natur.

 

Downloads

Publiceret

2021-02-10

Citation/Eksport

Borup, J. (2021). Har en hund Buddha-natur?. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (71), 1–13. https://doi.org/10.7146/rt.v71i0.124957