Religionens teknik og teknikkens religion

Forfattere

  • Niels Reeh

DOI:

https://doi.org/10.7146/rt.v0i70.122017

Nøgleord:

Martin Heidegger; religion; technology.

Resumé

ENGLISH ABSTRACT: This article seeks to utilize the German philosopher Martin Heidegger's notion of Gestell to establish an outline of the relation between religion and technique including media technique. According to Heidegger, tech-nique on the one hand serves as a means for Man. On the other hand technique al-so embeds Man in new relations as a standing reserve for something else. The arti-cle suggests that media technology has contributed to embed Man in religious and national distinctions. On this basis, the article presents an outline of different his-torical stages in which technology and especially media technology has had crucial consequences for embeding Man in religious and national distinctions.

DANSK RESUME: I denne artikel opstilles en skitse af hvordan forholdet mellem religion og teknik, herunder medier kan begribes ved hjælp af Martin Heideggers begreb Gestell. Dette begreb skærper opmærksomheden på det forhold at teknik ik-ke kun er et middel for mennesket, men også indlejrer mennesket i nye relationer. Mennesket bliver via teknikken stillet til rådighed eller som Heidegger kaldte det en bestand for noget andet end sig selv i disse nye relationer. I det lange historiske perspektiv har teknikken og især medieteknikken bidraget til at indlejre mennesket og dets livsverden i en række nye sammenhænge, heriblandt det man med ud-gangspunkt i Jan Assmann kunne kalde forskellige former for religiøse, statslige og nationale distinktioner, der har spillet afgørende roller i menneskets historie. På denne baggrund opstiller artiklen en skitse over sammenhænge mellem medietek-nik og religionsformer.

Downloads

Publiceret

2020-09-14

Citation/Eksport

Reeh, N. (2020). Religionens teknik og teknikkens religion. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (70), 159–173. https://doi.org/10.7146/rt.v0i70.122017