Da Koranen blev til en app… En genforhandling af Koranens status som helligt objekt

Forfattere

  • Johanne Louise Christiansen
  • Katrine Boserup Jensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/rt.v0i70.121134

Nøgleord:

Qurʾān; materiality; holy object; digitalization and appification; religious adaption

Resumé

English abstract: The Qurʾān is both a holy scripture and a holy object. As the latter, certain rules pertain to it as a physical book, including rules of placement, disposal, and ritual purity. In this article, we discuss the material aspects of the Qurʾān, the transition from the physical version to the digital or ‘appified’ version, and which religious practices are transferred, adapted, or entirely dropped in this transition, forming the point of depature for our study. The article is based on an ongoing qualitative study of the attitudes of 13 Danish-Muslim informants regarding the physical as well as the digital Qurʾān. From this data, we argue that the transition between these two types of media caused several new issues to be considered by our informants, for example, concerning rules of purity when dealing with a Qurʾān app.

Dansk resume: Koranen er både en hellig tekst og et helligt objekt. Som en fysisk bog findes der derfor diverse regler, som muslimer skal tage højde for, fx i forhold til placering, bortskaffelse og rituel renselse. I denne artikel diskuterer vi Koranens materielle aspekter med det udgangspunkt at undersøge, hvordan man forholder sig til overgangen fra den fysiske koran til den digitale eller ‘appificerede’ koran, og hvilke religiøse praksisser der overføres, tilpasses eller helt droppes i denne overgang. Artiklen er baseret på et igangværende kvalitativt studie af 13 dansk-muslimske informanters holdninger til Koranen, såvel i fysisk som i digital form. Ud fra denne data argumenterer vi, at overgangen imellem de to typer medier medførte en del nye overvejelser og problematikker, som vores informanter blev nødt til at forholde sig til, fx i forhold til renhedsforskrifter når man havde at gøre med en koran-app.

 

Downloads

Publiceret

2020-06-29

Citation/Eksport

Christiansen, J. L., & Jensen, K. B. (2020). Da Koranen blev til en app… En genforhandling af Koranens status som helligt objekt. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (70), 112–129. https://doi.org/10.7146/rt.v0i70.121134