Kolonier ‘for Kirke og Folkelivets Vækst og Udvikling’ Spatial mediering af dansk-amerikansk grundtvigianisme i USA, ca. 1900

Forfattere

  • Tina Langholm Larsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/rt.v0i70.120915

Nøgleord:

Danish American history; immigrant religion; mediated religion; heritage management; human geography; material culture

Resumé

ENGLISH ABSTRACT: This article examines how the ethnoreligious immigrant organization Danish People’s Society utilized ethnic colonies as spatial mediums to promote and foster preservation of the Danish cultural and spiritual heritage in the USA. Informed by theoretical insights gained in the research fields of medium theory and human geography, I highlight place-naming and physical construction of the places as symbolic and material strategies employed by Danish People’s Society to establish the colonies as mediums. Based on the historical development of the colonies, the article argues that place-naming matters; place-naming may function as a powerful political and socially excluding act. In conclusion, I suggest that a more comprehensive understanding of the meaning, agency, and implications of spatial mediums requires that we approach these places as social, symbolic, and material constructions that are continually reconfigured and ascribed identity through interaction.

DANSK RESUMÉ: Med udgangspunkt i to tidligere dansk-amerikanske kolonier undersøger denne artikel, hvorledes den etnoreligiøse immigrantorganisation Dansk Folkesamfund benyttede sig af etniske kolonier som spatiale medier til at facilitere og generere dansk folkeoplysning og kulturarvsbevaring i USA. Ved brug af teoretiske indsigter fra forskningsfelterne ‘medium theory’ og humangeografi fremhæver jeg navngivning og fysisk bebyggelse af steder som en henholdsvis symbolsk og materiel strategi, hvormed Dansk Folkesamfund etablerede kolonierne som medier. Baseret på stedernes historiske udvikling argumenterer jeg, at navngivningen af fysiske steder bør tages seriøst; stednavngivning kan være en magtful politisk og socialt ekskluderende handling. På denne baggrund konkluderes det, at vi for at få en mere fyldestgørende forståelse af den betydning og agens samt de implikationer, spatiale medier kan have, må tilgå dem som både symbolske, sociale og materielle konstruktioner, der kontinuerligt rekonfigureres og tilskrives identitet gennem interaktion.

Downloads

Publiceret

2020-06-15

Citation/Eksport

Larsen, T. L. (2020). Kolonier ‘for Kirke og Folkelivets Vækst og Udvikling’ Spatial mediering af dansk-amerikansk grundtvigianisme i USA, ca. 1900. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (70), 130–158. https://doi.org/10.7146/rt.v0i70.120915