Formindskede bøger i jødisk religion

Om størrelsens betydning for mediering af religion og religiøsitet

Forfattere

  • Marianne Schleicher

DOI:

https://doi.org/10.7146/rt.v0i70.120602

Nøgleord:

Miniaturization; medialization; Jewish miniature books; book history; scripture; sacred texts; hermeneutics; artefacts

Resumé

English abstract: The size of religious books matters to how religion and religiosity has been mediated up through history, not only the history of religion, but also the history of the book. The purpose of this article is to offer a functional approach to how size, especially small size, comes to matter in religious medialization. To be able to treat miniaturized books as a religious phenomenon, the article offers a comparative, brief trajectory of developments in book formats and writing/typing techniques that detects a development towards smallness. From here, it proceeds to analyzing and reflecting on miniaturized religious books in Judaism. It goes into details with the functional aspects in the use of community rules, prayer books, Book of Psalms, haggadot shel pesach, Purim-scrolls, Hebrew Bibles and Torot. The article conjoins the author’s own distinction between the hermeneutical and artifactual use of scripture with theoretical­ reflections by Claude Lévi-Strauss, Jonathan Z. Smith, Danièle Dehouve, Steven J. Gores, and Ian Reader. This platform has explanatory potential with regard to explaining how the small size of religious books in Jewish religion has come to matter to the medialization of religion and religiosity.

Dansk resume: Religiøse bøgers størrelse har betydning for, hvordan jødisk religion og jøders religiøsitet er blevet medieret op gennem historien – ikke kun religionshistorien, men også boghistorien. Artiklens formål er at tilbyde en funktionel forklaring af, hvilken betydning størrelsen, især liden størrelse, har for denne mediering. For at sikre at formindskede bøger behandles som et religiøst fænomen, tager artiklen afsæt i en komparativ, kort redegørelse for udvikling i bogformater og skrive-/printteknikker for at analysere og reflektere over formindskede, religiøse bøger i jødedommen. Særligt gennemgås funktionelle aspekter ved brugen af menighedsregler, bønnebøger, udgaver af Salmernes Bog, påske-aggadot, Purim-ruller, hebræiske bibler og Torahruller. Teoretisk sammenstilles forfatterens egen skelnen mellem hermeneutisk og artefaktisk helligtekstbrug med overvejelser hos Claude Lévi-Strauss, Jonathan Z. Smith, Danièle Dehouve, Steven J. Gores og Ian Reader. Den sammenstilling muliggør en forklaring af måden, hvorpå religiøse bøgers størrelse er af betydning for mediering af religion og religiøsitet.

Downloads

Publiceret

2020-05-27

Citation/Eksport

Schleicher, M. (2020). Formindskede bøger i jødisk religion: Om størrelsens betydning for mediering af religion og religiøsitet. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (70), 90–111. https://doi.org/10.7146/rt.v0i70.120602