Att höra röster: Tre faser av lyssnande

Forfattere

  • Simon Stjernholm

DOI:

https://doi.org/10.7146/rt.v0i70.120446

Nøgleord:

KEY WORDS: Röster; ljud; predikan; islam; kommunikation

Resumé

English abstract: This article describes and discusses an ongoing attempt to listen better to the meaning-making potential that is not only inherent in words, but also in human speech’s auditory dimensions. Through a presentation of three chronologically ordered phases of listening, with particular focus on various forms of Muslim preaching, a string of fruitful analytical paths for aurally oriented studies of religion are expounded. The empirical examples include listening practices within a contemporary Sufi order, digitally disseminated oral Islamist messages, and media-adapted Muslim preaching with varying ideological content and communicative strategies. The article also relates these examples and analyses to a wider research field within the study of religion with attention to sound and voices.

svensk  resume: Denna artikel beskriver och diskuterar en pågående strävan efter att lyssna bättre till den meningsbärande potential som inte enbart ryms i ord, utan även i det mänskliga talets auditiva dimensioner. Genom en presentation av tre kronologiskt ordnade faser av lyssnande, med särskilt fokus på olika former av muslimsk predikan, utläggs en rad fruktbara analytiska spår för auditivt orienterad religionsforskning. De empiriska exemplen inkluderar lyssningspraktiker inom en nutida sufiorden, digitalt förmedlade muntliga islamistiska budskap, samt medieanpassad muslimsk predikan med varierande ideologiskt innehåll och kommunikativa strategier. Artikeln relaterar även exemplen och analyserna till ett bredare religionsvetenskapligt forskningsfält med uppmärksamhet mot ljud och röster.

Downloads

Publiceret

2020-05-20

Citation/Eksport

Stjernholm, S. (2020). Att höra röster: Tre faser av lyssnande. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (70), 38–51. https://doi.org/10.7146/rt.v0i70.120446