I begyndelsen var snavset: Snavs, råddenskab og anomisk adfærd som forløsende i traditionelle (’præ-axiale’) religioner

  • Jørgen Podemann Sørensen
Nøgleord: Ise pilgrimage; Egyptian mortuary ritual; Soma; Vṛtra; Delphi; Pythia; ritual

Resumé

ENGLISH ABSTRACT: This paper deals with dirt, anomic behaviour, death and decay as productive and redemptive means within four very different traditional religions: Shinto, ancient Egyptian religion, classical Indian religion and Greek religion. In all four contexts, the motif is somehow anchored in mythology and makes sense first and foremost in ritualization, i.e. as part of the symbolic accompaniment of ritual metamorphosis. As others have demonstrated, the motif makes equally good sense in so-called post-axial religions, in which redemption is much more a matter of an inner, subjective breakthrough – but it is by no means a prerogative of such religions.

Dansk resumé: Artiklen behandler eksempler på snavs, anomisk adfærd, død og råddenskab som religiøst produktive og forløsende i fire vidt forskellige traditionelle religioner: Shinto, oldtidens ægyptiske religion, klassisk indisk religion og græsk religion. I alle fire sammenhænge er motivet mytologisk forankret, og det giver først og fremmest mening som et rituelt virkemiddel, en del af det symbolske akkompagnement til rituelle forvandlinger. Som andre har vist, giver motivet også god mening i såkaldt post-aksiale religioner, hvor forløsning i højere grad forstås som et indre, subjektivt gennembrud – men det er altså ikke forbeholdt disse.

Publiceret
2019-03-05
Citation/Eksport
Sørensen, J. P. (2019). I begyndelsen var snavset: Snavs, råddenskab og anomisk adfærd som forløsende i traditionelle (’præ-axiale’) religioner. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (69), 30-44. https://doi.org/10.7146/rt.v0i69.112741