James George Frazer: viktoriansk helt, 20.årh.s skurk, nutidig mediator

  • Hans J. Lundager Jensen
Nøgleord: James George Frazer, evolution, evolutionism, comparativism, mythology, magic, religion, Edmund Leach, Claude Lévi-Strauss, Robert Bellah, Merlin Donald

Resumé

DANSK RESUME: Efter en kort præsentation af Frazers liv, karriere og indhol-det i hans hovedværk, The Golden Bough, diskuteres dels Frazers treleddede evo-lutionsskema (magi-religion-videnskab), dels anvendeligheden af værkets akkumu-lerede mytologisk-folkloristiske materiale. Frazers komparative tilgang kontraste-res med Claude Lévi-Strauss’ i dennes Mythologiques, hvori der kan antages at spores en frazersk inspiration. Frazers evolutionsskema kontrasteres med Robert Bellahs skemas to første faser, tribal og arkaisk religion.

ENGLISH SUMMARY: Following a brief presentation of Frazer's life and career and the content of his main work, The Golden Bough, the article discusses Frazer’s evolutionary schema (magic-religion-science) and the usefulness of the accumulat-ed mythological folkloristic material of the work. Frazer's comparative approach is contrasted with Claude Lévi-Strauss' comparative work Mythologiques and a pos-sible frazerian inspiration. Finally, the article compares Frazer's evolutionary scheme with Robert Bellah's two first stages of religious evolution, tribal and ar-chaic religion.

Publiceret
2018-01-25
Citation/Eksport
Lundager Jensen, H. J. (2018). James George Frazer: viktoriansk helt, 20.årh.s skurk, nutidig mediator. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (67), 77-104. https://doi.org/10.7146/rt.v0i0.104622