Islamiseringsprosessen i Malaysia. Hva innebærer den og hvilke årssammenhenger kan ligge bak?

  • Levi Geir Eidhamar
Nøgleord: Islamization, Malaysia, sacralization, secularization, bumiputera, religious minorities

Resumé

ENGLISH ABSTRACT: The article presents the process of Islamization in Malaysia since the 1980s. This development is analysed based on various theories within sociology of religion. The presentation starts with a broad historical overview. Then in provides a description of the Islamic sacralization at the individual and societal levels. At the end, possible internal religious reasons for the development are discussed.

NORSK SAMMENDRAG: Artikkelen presenterer islamiseringsprosessen som har funnet sted i Malaysia siden 1980-tallet. Utviklingen analyseres basert på ulike religionssosiologiske teorier. Presentasjonen starter med en bred historisk oversikt. Deretter gis en beskrivelse av den islamske sakraliseringen på individ- og samfunnsnivå. Til slutt drøftes mulige religionsinterne årsaksforklaringer til utviklingen.

Publiceret
2018-01-25
Citation/Eksport
Eidhamar, L. G. (2018). Islamiseringsprosessen i Malaysia. Hva innebærer den og hvilke årssammenhenger kan ligge bak?. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (67), 138-160. https://doi.org/10.7146/rt.v0i0.104309