Louis Dumont: Verdensforsagelse, hierarki og renhed

  • Mikael Aktor
Nøgleord: Louis Dumont, Caste, Renunciation, Hinduism, Pure-Impure Dichotomy, Auspicious-Inauspicious Dichotomy, Arthur Maurice Hocart, Frédérique Apffel Marglin

Resumé

English Abstract: This brief article reviews two main contributions by the French sociologist Louis Dumont, his essay “World Renunciation in Indian Religions” and his major work on the Indian caste system, Homo Hierarchicus. Some of the critique of Dumont’s ideas about renunciation, hierarchy and purity is discussed with special focus on three points: (1) The creative role of renunciation in the history of Hinduism; (2) the Indian caste system as a hierarchy regulated according to ritual purity and the alternative model by A. M. Hocart of the Indian society as a ritual organization; and (3) theoretical discussions regarding the need to go beyond the purity-impurity dichotomy and integrate another opposition, that between the auspicious and the inauspicious, in order to develop a more precise analytical tool in the research of Hindu culture.

 

Dansk resume: Denne korte artikel diskuterer to vigtige bidrag af den franske sociolog Louis Dumont, hans essay “World Renunciation in Indian Religions” og hans hovedværk om det indiske kastesystem, Homo Hierarchicus. Noget af den kritik, der blev rejst mod Dumonts ideer om verdensforsagelse, hierarki og renhed, diskuteres med særlig fokus på tre punkter: (1) Verdensforsagelsens kreative betydning for hinduismens udvikling; (2) Dumonts model af det indiske kastesystem som et hierarki reguleret i forhold til rituel renhed og A. M. Hocarts alternative model, der ser hindusamfundet som en rituel organisation koncentrisk centreret omkring kongen; (3) de teoretiske diskussioner om nødvendigheden af at supplere rent-urent dikotomien med endnu en dikotomi, nemlig mellem det lykke- og ildevarslende, for at udvikle et mere præcist analyseapparat i udforskningen af hinduismen.

Publiceret
2018-01-25
Citation/Eksport
Aktor, M. (2018). Louis Dumont: Verdensforsagelse, hierarki og renhed. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (67), 20-31. https://doi.org/10.7146/rt.v0i0.103449