Fra klassisk til ny engelsk skole

  • Morten Valbjørn
  • Johanne Grøndahl Glavind
  • Tonny Brems Knudsen
Nøgleord: forskning, politisk teori, international politik, International politik, den ¤engelske skole (teoriretning)

Resumé

Denne artikel sætter fokus på den nye engelske skole og dens revitaliserede
forskningsprogram, herunder fem centrale bidrag: (1) relanceringen af verdenssamfundsdimensionen
med fokus på ikke-statslige aktører, (2) revisionen af
sondringen mellem pluralistiske og solidaristiske internationale samfund, (3) differentieringen
af det internationale samfund til to niveauer, det globale og det
regionale, (4) videreudviklingen af skolens forståelse af internationale institutioner
og (5) den større metodiske bre dde. Artiklen argumenterer for en fortsat udvikling
af anvendelsesorienteret middle-range teori, herunder både fortolkende og
forklarende analysestrategier.

Publiceret
2014-01-01
Citation/Eksport
Valbjørn, M., Glavind, J. G., & Brems Knudsen, T. (2014). Fra klassisk til ny engelsk skole. Politica, 46(4), 406-424. Hentet fra https://tidsskrift.dk/politica/article/view/70035
Sektion
Artikler