Hvem er jeg som leder? En analyse af ledende overlægers lederidentitet

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v53i4.130514

Nøgleord:

lederidentitet, sundhedsledelse, sundhedsprofessionelle, kvalitativ metode

Resumé

Studier har fremhævet vigtigheden af lederidentitet for udviklingen af offentlige ledere, da ledere med en stærk lederidentitet er mere tilbøjelige til aktivt at udøve ledelse. I litteraturen begrebsliggøres lederidentitet ofte som ”i hvor høj grad et individ anser sig selv for at være leder”. I denne artikel argumenterer jeg for, at fænomenet lederidentitet ikke blot handler om styrken af lederidentitet, dvs. hvor meget et individ føler sig som leder, men også om den substantielle mening, som individet tillægger denne identitet. Med udgangspunkt i lederidentitetslitteraturen og en kvalitativ indholdsanalyse af 21 semistrukturerede interviews med ledende overlæger udvikler artiklen en typologi, som indeholder tre typer substantiel lederidentitet: den dominerende leder, den inddragende leder og entreprenøren.

Forfatterbiografi

Mathilde Cecchini

Ph.d. i statskundskab, adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Forsker blandt andet i frontlinjeledere og frontlinjemedarbejderes identitet og praksis samt borgernes møde med offentlige organisationer.

Referencer

Abbott, Andrew (1983). Professional ethics. American Journal of Sociology 88 (5): 855-885. doi:https://doi.org/10.1086/227762.

Andersen, Lotte Bøgh (2017). Ledelse i offentlige og private organisationer, 1. udg. København: Hans Reitzel.

Berghout, Mathilde A., Isabella N. Fabbricotti, Martina Buljac-Samardzic og Carina G. J. M. Hilders (2017). Medical leaders or masters? A systematic review of medical leadership in hospital settings. PloS one 12 (9): e0184522. doi:10.1371/journal.pone.0184522.

Cecchini, Mathilde, Lars Dahl Pedersen og Lotte Bøgh Andersen (2021). Lederidentitet: god ledelse i offentlige organisationer, pp. 233-247 i Karsten Mellon (red.), God ledelse. København: Hans Reitzels Forlag.

Day, David V. og Michelle M. Harrison (2007). A multilevel, identity-based approach to leadership development. Human Resource Management Review 17 (4): 360-373. doi:10.1016/j.hrmr.2007.08.007

Day, David V. og Hock-Peng Sin (2011). Longitudinal tests of an integrative model of leader development: Charting and understanding developmental trajectories. The Leadership Quarterly 22 (3): 545-560. doi:10.1016/j.leaqua.2011.04.011

DeRue, D. Scott og Susan J. Ashford (2010). Who will lead and who will follow? A social process of leadership identity construction in organizations. The Academy of Management Review 35 (4): 627-647. doi:10.5465/amr.2010.53503267

Duneier, Mitchell (2002). What kind of combat sport is sociology? The American Journal of Sociology 107 (6): 1551-1576. doi:10.1086/342925

Flyvbjerg, Bent (2004). Five misunderstandings about case-study research. Aalborg: Department of Development and Planning, Aalborg University.

Gottlieb, Troels og Oluf Gøtzsche-Astrup (2020). Personality and work-related outcomes through the prism of socioanalytic theory: A review of meta-analyses. Nordic Psychology 72 (4): 346-362. doi:10.1080/19012276.2020.1756902

Grøn, Caroline Howard, Louise Ladegaard Bro og Lotte Bøgh Andersen (2019). Public managers’ leadership identity: Concept, causes, and consequences. Public Management Review. doi:10.1080/14719037.2019.1645875

Ibarra, Herminia, Sarah Wittman, Gianpiero Petriglieri og David Day. (2014). Leadership and identity: An examination of three theories and new research directions, David V. Day (red.), The Oxford handbook of leadership and organizations. Oxford: Oxford University Press.

Jenkins, Richard (2014). Social Identity, 4. udg. Florence: Taylor and Francis.

Jerolmack, Colin og Shamus Khan (2014). Talk is cheap: Ethnography and the attitudinal fallacy. Sociological Methods & Research 43 (2): 178-209. doi:10.1177/0049124114523396

Judge, Timothy A., Joyce E. Bono, Remus Ilies og Megan W. Gerhardt (2002). Personality and leadership: A qualitative and quantitative review. Journal of Applied Psychology 87 (4): 765-780. doi:10.1037/0021-9010.87.4.765

Judge, Timothy A., Ronald F. Piccolo og Tomek Kosalka (2009). The bright and dark sides of leader traits: A review and theoretical extension of the leader trait paradigm. The Leadership Quarterly 20 (6): 855-875. doi:10.1016/j.leaqua.2009.09.004

Kvale, Steinar (2014). InterView: Introduktion til et håndværk, 2. udg. København: Hans Reitzels Forlag.

Kwok, Navio, Samuel Hanig, Douglas J. Brown og Winny Shen (2018). How leader role identity influences the process of leader emergence: A social network analysis. The Leadership Quarterly 29 (6): 648-662. doi:10.1016/j.leaqua.2018.04.003

Ladegaard, Louise Ladegaard (2016). Små, store eller måske rettere mellemstore organisationer? En undersøgelse af sammenhængen mellem ledelsesspænd, ledelsesidentitet og brugen af transformationsledelse i danske daginstitutioner. Politica 48 (2): 158-178.

Lamont, Michèle og Ann Swidler (2014). Methodological pluralism and the possibilities and limits of interviewing. Qualitative Sociology 37 (2): 153-171. doi:10.1007/s11133-014-9274-z

Leavitt, Keith, Scott J. Reynolds, Christopher M. Barnes, Pauline Schilpzand og Sean T. Hannah (2012). Different hats, different obligations: Plural occupational identities and situated moral judgments. Academy of Management Journal 55 (6): 1316-1333. doi:10.5465/amj.2010.1023

Ledelseskommissionen (2018). Sæt borgerne først. Ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften : Anbefalinger fra Ledelseskommissionen. København.

Lord, Robert G. og Rosalie J. Hall (2005). Identity, deep structure and the development of leadership skill. The Leadership Quarterly 16 (4): 591-615. doi:10.1016/j.leaqua.2005.06.003

Maynard-Moody, Steven og Michael Musheno (2014). Stories for research, pp. 228-353 i Dvora Yanow og Peregrine Schwartz-Shea (red.), Interpretation and method. New York: Routledge.

McAdams, Dan P. og Jennifer L. Pals (2006). A new Big Five: Fundamental principles for an integrative science of personality. The American Psychologist 61 (3): 204-217. doi:10.1037/0003-066X.61.3.204

McGivern, Gerry, Graeme Currie, Ewan Ferlie, Louise Fitzgerald and Justin Waring (2015). Hybrid manager-professionals’ identity work: The maintenance and hybridization of medical professionalism in managerial contexts. Public Administration 93 (2): 412-432. doi:10.1111/padm.12119

Mead, George Herbert (1970). Mind, self, and society. Chicago: University of Chicago Press.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman and Johnny Saldaña (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook, 3. udg. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.

Mintzberg, Henry (1973). The nature of managerial work. New York: Harper.

Miscenko, Darja, Hannes Guenter og David V. Day (2017). Am I a leader? Examining leader identity development over time. The Leadership Quarterly 28 (5): 605-620. doi:10.1016/j.leaqua.2017.01.004

Pedersen, Lars Dahl, Nanna Thomsen, Mickael Bech Mathilde Cecchini og Christian Bøtcher Jacobsen (2019). Kortlægning af ledende overlæger i Danmark: En undersøgelse af ledende overlægers karakteristika, ledelsesrolle, lederidentitet og ledelsesvilkår. https://pure.au.dk/portal/files/158777707/LID_Ledende_overlaeger_Datarapport.pdf

Sartirana, Marco, Graeme Currie og Mirko Noordegraaf (2019). Interactive identity work of professionals in management: A hospital case study. Public Management Review 21 (8): 1191-1212. doi:10.1080/14719037.2018.1549269

Schwartz-Shea, Peregrine og Dvora Yanow (2012). Interpretive research design: Con-

cepts and processes, i Routledge series on interpretive methods (pp. 184). http://ez.statsbiblioteket.dk:2048/login?url=https://www.taylorfrancis.com/books/9780203854907

Tajfel, Henri (1978). Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations. London: Academic Press.

Tajfel, Henri (1981). Human groups and social categories: Studies in social psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

Tajfel, Henri (1982). Social identity and intergroup relations. Cambridge: Cambridge University Press.

Weiss, Robert S. (1995). Learning from strangers: The art and method of qualitative interview studies. New York: Free Press.

Yanow, Dvora (2014). Thinking interpretively, pp. 1-5 i Dvora Yanow og Peregrine Schwartz-Shea (red.), Interpretation and method. New York: Routledge.

Yukl, Gary (2013). Leadership in organizations. Harlow: Pearson Education.

Downloads

Publiceret

2021-11-01

Citation/Eksport

Cecchini, M. (2021). Hvem er jeg som leder? En analyse af ledende overlægers lederidentitet. Politica, 53(4), 383–403. https://doi.org/10.7146/politica.v53i4.130514