Rummet som ramme for den store stil

Vilhelm Wanschers arkitektursyn og dets eftervirkning hos Jerichau og Willumsen

Forfattere

Nøgleord:

æstestisk erfaring, arkitektur, kunst, danske malere, formalisme, Giedion, Grand Style, Jerichau, Menke, maleri, rum, teatralsk, Wanscher, Willumsen, W¨olfflin

Resumé

Vilhelm Wanschers formalistiske kunsthistorie er blevet genopdaget, og det samme gælder flere af hans disciple, især malerne Jens Adolf Jerichau og J.F. Willumsen. Artiklen fortsætter denne indsats ved at indkredse det rumbegreb – med rødder i manierismen – som forbinder Wanschers teori og malernes praksis. Især indkredser artiklen, hvordan det arkitektoniske rammeværk udgør bindeleddet mellem kunstarterne.

Forfatterbiografi

Kasper Lægring, Aarhus Universitet

Kasper Lægring er mag.art. i kunsthistorie og ph.d. i arkitektur, arkitekt MAA og postdocstipendiat ved Aarhus Universitet i samarbejde med Nivaagaards Malerisamling og støttet af Ny Carlsbergfondet.

Referencer

Bryson, Norman: Word and Image: French Painting of the Ancien Régime, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.

Fischer, Chris: “J.F. Willumsen og manierismen” in Helle Behrndt og Charlotte Sabroe (eds.), J.F. Willumsen – den sene periode, København, Kunstforeningen, 1992, pp. 18-25.

Foster, Hal: The Art-Architecture Complex, London, Verso, 2011.

Freedberg, Sydney J.: “Observations on the Painting of the Maniera” in Liana De Girolami Cheney (ed.), Readings in Italian Mannerism, New York, Peter Lang, 1997, pp. 113-142.

Fried, Michael: “Art and Objecthood” [1967] in Michael Fried, Art and Objecthood: Essays and Reviews, Chicago, The University of Chicago Press, 1998, pp. 148-172.

Friis, Eva: “Kunstens grammatik – Vilhelm Wanscher og den funktionelle kunstteori” in Nils Ohrt (ed.), I stor stil – Jens Adolf Jerichau & Co., Nivå/Randers, Nivaagaards Malerisamling og Randers Kunstmuseum, 2004, pp. 36-49.

Giedion, Sigfried: “Rum, Tid og Arkitektur” [1941] in Lise Bek og Henrik Oxvig (eds.), Rumanalyser, Aarhus: Fonden til udgivelse af Arkitekturtidsskrift B, 1997, pp. 256-270.

Gottlieb, Lennart: Modernisme og maleri: Modernismebegrebet, modernismeforskningen og det modernistiske i dansk maleri omkring 1910-30, Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, 2011.

Greenberg, Clement: “Modernist Painting” in Arts Yearbook, vol. 4, 1961, pp. 101-108.

Gregersen, Anne: “Maleri, som overdriver, overskrider og insisterer: Painting that exaggerates, exceeds, and insists” in Erlend G. Høyersten, Jeanne Rank Schelde og Lise Pennington (eds.), Den vilde, vovede og sene Willumsen: Wild, bold and late Willumsen, Kunstmuseet ARoS, Aarhus Kunstmuseum, 2016, pp. 52-69.

Hager, Werner: “Om den manieristiske rumstruktur i italiensk arkitektur” [1958] in Lise Bek og Henrik Oxvig (eds.), Rumanalyser, Aarhus: Fonden til udgivelse af Arkitekturtidsskrift B, 1997, pp. 136-170.

Hjorth, Ulla (og Leila Krogh, ed.): J.F. Willumsen i Europa, Frederikssund, J.F. Willumsens Museum, 2006.

Krogh, Leila: J.F. Willumsen “over grænser”, Ordrup, Ordrupgaard, 2006.

Krogh, Leila (ed.): J.F. Willumsen på sporet af El Greco, Frederikssund, J.F. Willumsens Museum, 2005.

Menke, Christoph: “The Presence of Tragedy” in Critical Horizons, vol. 1, 2004, pp. 201-225.

Munch, Anders V.: Fra Bayreuth til Bauhaus: Gesamtkunstwerk’et og de moderne kunstformer, Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, 2012.

Munch, Anders V.: “Translating Space and Mass into Danish. On Vilhelm Wanscher” in Nordic Journal of Architecture, vol. 2, nr. 1, 2012, pp. 98-105.

Ohrt, Nils: “Den store stil – udfordring og byrde” in Nils Ohrt (ed.), I stor stil – Jens Adolf Jerichau & Co., Nivå/Randers, Nivaagaards Malerisamling og Randers Kunstmuseum, 2004, pp. 4-35.

Ortega y Gasset, José: Menneskets fordrivelse fra kunsten, København, Gyldendal, 1997.

Roh, Franz: Nach-Expressionismus, Magischer Realismus: Probleme der neuesten Europäischen Malerei, Leipzig: Klinkhardt & Biermann, 1925.

Smyth, Craig Hugh: “Mannerism and Maniera” [1963] in Liana De Girolami Cheney (ed.), Readings in Italian Mannerism, New York, Peter Lang, 1997, pp. 69-112.

Stierli, Martino: Montage and the Metropolis: Architecture, Modernity, and the Representation of Space, New Haven, Yale University Press, 2018.

Thau, Carsten: “Byens lys, byens gys – rummet og tidens krumning i Kirchners og Willumsens byscenarier” in Anne Gregersen (ed.), Ernst Ludwig Kirchner og J.F. Willumsen – de sene værker. Iscenesat natur og liv, Berlin, Hatje Cantz, 2020, pp. 12-53.

Wanscher, Vilhelm: Den æstetiske opfattelse af kunst, København, Gyldendal, 1995 [1906].

Wanscher, Vilhelm: Italien og den store Stil, København, Aage Marcus, 1921.

Wanscher, Vilhelm: J.A. Jerichau: Et Udvalg af Billeder, København, Rasmus Naver, 1931.

Wanscher, Vilhelm: J.F. Willumsen: Et Udvalg af Billeder, København, Arthur Jensens Forlag, 1937.

Wanscher, Vilhelm: “Nyere dansk billedkunst: Betragtninger i anledning af det store kunststævne i Köbenhavn i oktober 1929” in Nordisk Tidsskrift, 1929, pp. 561-572.

Wanscher, Vilhelm: “Svar til Hr. Otto Gelsted og Hr. Poul Henningsen” in Klingen, vol. 2, nr. 6, 1919, p. 9.

Willumsen, J.F. og Ernst Mentze: Mine Erindringer fortalt til Ernst Mentze, København, Berlingske Forlag, 1953.

Wivel, Henrik: J.F. Willumsen, København, Aschehoug, 2005.

Wivel, Henrik: “Om Den æstetiske Opfattelse af Kunst” in Vilhelm Wanscher, Den æstetiske opfattelse af kunst, København, Gyldendal, 1995, pp. V-XVII.

Wivel, Mikael: “Den store stil – italiensk renaissance i dansk modernisme” in Jørn Moestrup og Esther Nyholm (eds.), Italien og Danmark: 100 års inspiration, København, G.E.C. Gads Forlag, 1989, pp. 246-283.

Wivel, Mikael: “Operation Himmelstorm – Jens Adolf Jerichau mellem tradition og modernitet” in Nils Ohrt (ed.), I stor stil – Jens Adolf Jerichau & Co., Nivå/Randers, Nivaagaards Malerisamling og Randers Kunstmuseum, 2004, pp. 50-69.

Wivel, Mikael: Penslen og pistolen: Maleren Jens Adolf Jerichau, København, Strandberg Publishing, 2019.

Downloads

Publiceret

2022-12-14