Mod en interdisciplinær kunstvidenskabelig metode?

Berigelse gennem inddragelse af materiale- og naturvidenskabelige analyser

Forfattere

Nøgleord:

Technical art history, materiality, conservation studies, natural sciences, interdisciplinarity

Resumé

Analyse af kunstværker i et interdisciplinært samarbejde mellem kunsthistorikere, konservatorer og naturvidenskab bidrager med mere end summen af de enkelte discipliner. Med inklusion af informationer fra værkernes materialitet bliver vi i stand til at vise nye aspekter af den kunstneriske aktivitet. Herved opstår ikke kun nye komplekse kunstvidenskabelige forståelser, men også hidtil upåagtede relationer til andre værkers tilblivelse.

Forfatterbiografi

Jørgen Wadum, Wadum Art Technological Studies

Jørgen Wadum, prof. em. dr., er malerikonservator og teknisk kunsthistoriker. Indtil 2020 var han leder af Center for Art Technological Studies and Conservation (CATS), en forskningsinfrastruktur med base på SMK – Statens Museum for Kunst. 2005-2017 var han bevaringschef på SMK og tillige fuld professor i konservering og restaurering på Amsterdams Universitet 2012-2016. Fra 1990 til 2004 var han chefkonservator ved Mauritshuis, Den Haag. Jørgen Wadum har i dag firmaet Wadum Art Technological Studies og er specialkonsulent på Nivaagaards Malerisamling.

Referencer

Ainsworth, Maryan W.: ”From Connoisseurship to Technical Art History: The Evolution of the Interdisciplinary Study of Art” in Getty Conservation Institute Newsletter XX, nr. 1, Los Angeles, forår 2005, pp. 4-10.

Bäcklund, Jan: ”The Invisible Image and the Index of an Imaginary Order” in Henrik Oxvig, Michael Renner og Martin Søberg (eds.), What Images Do, Aarhus, Aarhus University Press, 2019, pp. 31-49.

Beckmann, Johann: Anleitung zur Technologie, oder zur Kentniß der Handwerke, Fabriken und Manufacturen, vornehmlich derer, die mit der Landwirthschaft, Polizey und Cameralwissenschaft in nächster Verbindung stehn: Nebst Beyträgen zur Kunstgeschichte, Göttingen, Wittwe Vandenhoeck, 1777.

Berenson, Bernard: Aesthetics and History in the Visual Arts, New York, Pantheon, 1979 [1948].

Bomford, David, Christopher Brown og Ashok Roy: Art in the Making – Rembrandt, London, National Gallery, 1988.

Borring, Niels: ”Museumslys nedbryder (også) museumsgenstande” in Danske Museer, nr. 4, Viborg, Museumstjenesten, 2018, årg. 31, pp. 10-13.

Broos, Ben og Ariane van Suchtelen: Portraits in the Mauritshuis: 1430-1790, Royal Picture Gallery Mauritshuis, Zwolle, Waanders Publishers, 2004.

Bruyn, Josua, Bob Haak, Simon H. Levie og Pieter J.J. van Thiel: A Corpus of Rembrandt Paintings, vol. I., Springer Netherlands, 1982.

Buvelot, Quentin og Edwin Buijsen: Genre Paintings in the Mauritshuis, Zwolle, Uitgeverij Waanders & de Kunst, 2016.

Coremans, Paul B.: Van Meegeren’s faked Vermeers and De Hooghs: a scientific examination, Amsterdam, J. M. Meulenhoff, 1949.

Daly, Aoife og Noëlle L.W. Streeton: ”Non-invasive dendrochronology of late-medieval objects in Oslo: Refinement of a technique and discoveries” in Applied Physics A: Materials Science and Processing, bind 123, 431, Springer Nature, 2017. https://doi.org/10.1007/s00339-017-1019-x

Denucé, Jan: Kunstuitvoer in de 17e eeuw te Antwerpen. De firma Forchoudt (Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst), vol. 1, Antwerpen, De Sikkel, 1931.

Filtenborg, Troels: ”Ud af det blå – På sporet af Guldalderens farver”. Dansk Guldalder. Verdenskunst mellem to katastrofer (udstillingskatalog), Cecilie Høgsbro Østergaard (ed.), SMK, 2019, pp. 162-171.

Ginhoven, Sandra van: Connecting Art Markets: Guilliam Forchondt’s Dealership in Antwerp (c.1632–78) and the Overseas Paintings Trade. Connecting Art Markets, Leiden & Boston, Brill, 2016.

Grasman, Edward: ”The Rembrandt Research Project: Reculer Pour Mieux Sauter.” Oud Holland, vol. 113, no. 3, 1999, pp. 153–160.

Hendriks, Ella, Agnes W. Brokerhof og Kees van den Meiracker: ”Valuing Van Gogh’s colours: From the past to the future” in ICOM-CC 18th Triennial Conference, Copenhagen, online Preprints, ICOM Committee for Conservation Publications Online, 2017.

Hermens, Erma: ”Technical Art History: The Synergy of Art, Conservation and Science” in Matthew Rampley et al. (eds.), Art History and Visual Studies, Leiden & Boston, Brill, 2012, pp.151-166.

Janssen, Paul Huys, Werner Sumowski og Hoogsteder & Hoogsteder: The Hoogsteder Exhibition of Rembrandt’s Academy, Den Haag, 4 February to 2 May 1992 (udstillingskatalog). Zwolle, Waanders Publishers, 1992.

Johnson Jr., C.R. og William, A.S. (eds.): Counting Vermeer: Using Weave Maps to Study Vermeer’s Canvases, RKD Studies, Haag, RKD – Netherlands Institute for Art History, 2017.

Kirby Talley Jr., Mansfield: ”Bemerkungen zu zeitgenössischen Tendenzen in der Kunstgesichte und in der Restaurierungspraxis: Des Kaisers neue Kleider” in Maltechnik Restauro II, München, Callwey Verlag, 1982, pp. 103-111.

Kirby Talley Jr., Mansfield: ”Introduction to part I – The Eye’s Caress: Looking, Appreciation, and Connoisseurship” in Nichlas Stanley Price, Mansfield Kirby Talley Jr. og Alessandra Melucco Vaccaro (eds.), Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, Los Angeles, Getty Conservation Institute, 1996, pp. 18-19.

Koller, Manfred: ”‘Technische Kunstgeschichte’ in Forschung, Lehre und Praxis” in Kunstgeschichte aktuell, Der Verband Österreichischer Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, vol. XXII, nr. 3, Wien, Verband österreichischer Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker (VöKK), 2005, p. 8.

Koppel, Greta, Erma Hermens, Jørgen Wadum, Matthijs Ilsink og Krista Kodres: ”Tehniline kunstiajalugu – kunstiajaloo tehnikad? Technical Art History – Technics of Art History?” in Eesti Kunstimuuseumi toimetised – Proceedings of the Art Museum of Estonia, 2, nr. 7, Tallinn, Art Museum of Estonia – Kadriorg Art Museum, 2012, pp. 8-40.

Larsen, René og Cecil Krarup Andersen: ”Research as an integral part of conservation-

restoration education” in CeROArt, Education and Research in Conservation-

Restoration, Micheroux, CeROArt, 2017. https://doi.org/10.4000/ceroart.5029

MacBeth, Rhona og Caitlin Breare, ”The technical examination and documentation of easel paintings” in Joyce Hill Stoner og Rebecca Rushfield (eds.) Conservation of Easel Paintings (second edition), London and New York, Routledge, 2020, pp. 302-321.

Martin, Willem: ”Over conserveeren en restaureeren van oude schilderijen” in Oude kunst; een maandschrift voor verzamelaars en kunstzinnigen, årg. 2, Haarlem, J.A. Boom, nr. 12, 1917, pp. 10-17.

Monrad, Kasper: Dansk Guldalder. Lyset, landskabet og hverdagslivet, København, Gyldendal, 2013, pp. 222-227.

Nielsen, Ingelise og Niels Borring: ”Nicolai Abildgaard: an 18th Century Danish Artist and his Paper” in Helen Evans og Kimberley Muir (eds.), Studying 18th-Century Paintings and Works of Art on Paper: CATS Proceedings, II, 2014, London, Archetype Publications, 2015, pp. 109-117.

Riegl, Aloïs: Moderne Denkmalkultus: sein Wesen und seine Entstehung, W. Braumüller, Wien & Leipzig, 1903.

Ross, Seamus: ”Changing Trains at Wigan: Digital Preservation and the Future of Scholarship” in National Preservation Office, Occasional Papers, Glasgow, University of Glasgow, 2000.

Sandahl, Maja Dissing Forsom og Niels Borring: ”Lys på godt og ondt” in Danske Museer, nr. 4, Viborg, Museumstjenesten, årg. 31, 2018, pp. 14-16.

Sennett, Richard: Håndværkeren – arbejdets kulturhistorie – hånd og ånd, Gjern, Hovedland, 2009 [1997].

Sgamellotti, Antonio, Brunetto G. Brunetti og Costanza Miliani (eds.): Science and Art. The Painted Surface, London, Royal Society of Chemistry, 2014, pp. 354-372.

Stanley Price, Nicholas, Mansfield Kirby Talley Jr. og Alessandra Melucco Vaccaro (eds.): Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, Los Angeles, Getty Conservation Institute, 1996.

Stübel, Alexander Moritz: ”Gemälderestaurationen im 18. Jahrhundert“ in Der Cicerone, Halbmonatsschrift für Künstler, Kunstfreunde und Sammler, XVIII, Leipzig, Klinkhardt & Biermann Verlag, 1926, pp. 122-135.

Stübel, Alexander Moritz: ”Gemälderestaurationen und ihre Geschichte“ in Museumskunde 9, nr. 2-3, Berlin, 1937, pp. 51-60.

Vandivere, Abbie (ed.): The Girl in the Spotlight: A technical re-examination of Vermeer’s Girl with a Pearl Earring, Heritage Science, SpringerOpen, 2020.

Vila, Anna, Kasper Monrad, Troels Filtenborg og Jørgen Wadum: ”As Time Passed by Came Sunset. Christen Købke’s ‘View of Lake Sortedam’, its Genesis and Colour Changes” in Science and Art: The Painted Surface, Antonio Sgamelotti et al.(eds.), Cambridge, Royal Society of Chemistry, 2014, pp. 354-375.

Wadum, Jørgen, med bidrag fra Luuk Struick van der Loeff og René Hoppenbrouwers: Vermeer Illuminated: Conservation, Restoration and Research, Naarden & Bussum, V+K Publishing/Inmerc, 1994.

Wadum, Jørgen og Laura Traversi: ”Un tableau avec Deux enfants s’embrassant au Mauritshuis” in Hélène Verougstraete-Marcq, Roger van Schoute og Anne Dubois (eds.), La peinture dans les Pays-Bas au 16e siècle. Pratiques d’atelier infrarouge et autres méthodes d’investigation. Colloque XII 1997, XII, Leuven, Peeters, 1999, pp. 99-109.

Wadum, Jørgen: ”Perception af grøn og rød, gul og blå. Maleri og farveændring i værker af van Schrieck og Weie” in Perspective, København, SMK, marts, 2019a.

Wadum, Jørgen: ”Apostel und Bildtafeln kommen im Dutzend, so lautet die Regel” in Mirjam Neumeister (ed.), kat. VAN DYCK, München, Hirmer Verlag GmbH, 2019b, pp. 336-339.

Wadum, Jørgen: ”Rembrandt under the Skin. The Mauritshuis Portrait of Rembrandt with Gorget in Retrospect” in Oud Holland, 114, nr. 2/4, Leiden, Brill, 2000, pp. 164-187.

Wadum, Jørgen: ”From ten to zero and now two: The Rembrandts at SMK uncovered” in Esther Van Duijn og Petria Noble (eds.), Rembrandt Conservation Histories, London, Archetype Publications/Rijksmuseum, 2021, pp. 6-19.

Wetering, E. van de: A Corpus of Rembrandt Paintings VI. Rembrandt’s Paintings Revisited – A Complete Survey, New York – Heidelberg, Springer Netherlands, 2014.

Wetering, E. van de: ”Die Oberfläche der Dinge und der museale Stil“ in Maltechnik Restauro II, München, Callwey Verlag, 1982, pp. 98-102.

White, Christopher: ”The Rembrandt Research Project and its denouement” in The Burlington Magazine, vol. 157, no. 1343, editorial, 2015. https://www.burlington.org.uk/archive/editorial/the-rembrandt-research-project-and-its-denouement (tilgået 8. marts 2021).

Digitale ressourcer:

Dendrokronologidatabase: Dendro4Art: https://dendro4art.org/

Vandmærkedatabase: Bernstein, The Memory of Paper: https://www.memoryofpaper.eu/BernsteinPortal/appl_start.disp

Jacqueline Marette, Connaissance des Primitifs par l’étude du bois du XIIe au XVIe siècle, oversat og kommenteret: https://marette.smk.dk/

Gent-altertavlen og andre værker af Jan van Eyck: http://closertovaneyck.kikirpa.be/

The Girl in the Spotlight: A technical re-examination of Vermeer’s Girl with a Pearl Earring: https://www.springeropen.com/collections/gits

The Conservation and Art Materials Encyclopedia Online (CAMEO): http://cameo.mfa.org/wiki/Main_Page

RKD – Netherlands Institute for Art History:

https://rkd.nl/en/collections/explore

https://rkd.nl/en/explore/technical

Downloads

Publiceret

2021-12-31