Under overskriften Et andet Danmark? pejler Passage 76 den aktuelle debat om dansk identitet ved at forskyde interessen: I stedet for at gengive meninger om det danske, stiller nummerets bidrag skarpt på de former for tekster, hvori tidens ideer om Danmark og det danske præsenteres og udfordres. Både danskheden og debatterne om danskheden forandrer sig i disse år. Kunstens tekster blander sig med virkelighedens ideer og hændelser, og virkelighedens genrer er under forandring, inspireret af former og funktioner, som traditionelt har hørt kunsten til. Samlet set læser nummerets artikler på tværs af genrer og medier (fra romaner og lyrik over tv-serier til politiske og royale taler i traditionelle såvel som nye medier) for at blive klogere på, hvordan forskellige typer af tekster deltager i diskussionen af det danske; hvad deres former betyder for ideernes gennemslagskraft; hvordan de skaber eller udfordrer forestillinger om, hvem vi er, eller mere generelt: Hvordan forestillinger om et andet Danmark bliver til.
Publiceret: 2016-12-20