Årg. 20 Nr. 52 (2005): Børnelitteratur

					Se Årg. 20 Nr. 52 (2005): Børnelitteratur

Passage tager i dette nummer fat på børnenes bøger og læser dem som værker, der er præcis lige så interes­sante og spændende som de voksnes lit­tera­tur.

Passage vil tilbage­erobre den førhen så ghettoiserede og for­kætrede genre fra pædago­gikkens og sociol­ogiens områder og placere den der, hvor den også hører hjemme, nemlig i litteraturens verden. Børnelitteratur er også kunst.

Nummeret bringer os vidt omkring. Vi begynder med den danske børnebogs fødsel, undersøger sammenhængen mellem illustra­tioner og tekst i billedbogen og udforsker grænselandet mellem børne- og voksenbøger.

Publiceret: 2005-04-01