De værdigt trængende

- en udforskning af det vanskelige forældresamarbejde i daginstitutionen

Forfattere

  • Crisstina Munk
  • Anja Marschall

DOI:

https://doi.org/10.7146/nu.v51i1.140387

Resumé

Denne artikel handler om pædagogers samarbejde med familier i vanskeligheder og viser, hvordan samarbejdet er forankret i en social praksis, der vanskeliggør pæda-gogers bestræbelser på at drage omsorg og samtidig være tidlig opsporende af mulige problemstillinger i børn og forældres liv. Gennem artiklen undersøger vi, hvordan samarbejdet mellem pædagoger og forældre både er sammenhængende med det pæ-dagogiske arbejdes betingelser såvel som betingelserne for familiernes livsførelse. Fælles for artiklens to empiriske eksempler er, at deres familielivsførelse er i vanske-ligheder. Vanskelighederne i familiernes hverdagsliv mødes imidlertid meget forskel-ligt af pædagogerne, hvilket ser ud til at være sammenhængende med, hvordan foræl-drene forstås som relevante samarbejdspartnere, og hvordan de formår at træde ind i samarbejdets sociale relation, hvor pædagoger agerer ’hjælpere’ for de ’værdigt trængende’ forældre (Bader, 1993). Artiklen bidrager med et perspektiv på, hvordan forældresamarbejdet handler om betingelser for at forbinde modsatrettede perspekti-ver og opgaver, så vanskeligheder i familiers hverdagsliv ikke bliver til individualise-rede problemstillinger.

Nøgleord:
Omsorg, tidlig opsporing, udsathed, forældresamarbejde, livsførelse

Downloads

Publiceret

2023-09-24

Citation/Eksport

Munk, C., & Marschall, A. (2023). De værdigt trængende: - en udforskning af det vanskelige forældresamarbejde i daginstitutionen. Nordiske Udkast, 51(1), 109–131. https://doi.org/10.7146/nu.v51i1.140387

Nummer

Sektion

Articles