Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Retningslinjer for forfattere

Forfattervejledning

Artikler og værkstedspapirer i Nordiske Udkast skrives på skandinavisk (dansk, norsk eller svensk). De indledes med et resumé på mellem 80 og 300 ord. Noter – hvis antal og omfang søges begrænset – anbringes som fodnoter. Referencer henvises til som Navn (årstal) og henviser til en referenceliste efter artiklen, som skrives efter flg. formel:

Monografier: Efternavn, Forbogstaver. Årstal. Titel. Trykkested: Forlag

Artikler: Efternavn, Forbogstaver. Årstal. Titel. Tidsskriftets navn. Årgang: Nummer, sidetal-sidetal.

Hvis forfatteren er inviteret til at bringe en artikel i et særnummer, refererer forfatteren til den redaktion, der står for særnummeret.

Uopfordrede artikler er meget velkomne. Her indsender forfatteren sin artikel til hovedredaktionen på Roskilde Universitet, der så fordeler den til de øvrige redaktioner. Manuskriptet – som helst ikke overstiger 25 sider á 2800 tegn inkl. resumé – sendes elektronisk til eaxel@ruc.dk. Manuskriptet må ikke være offentliggjort eller under review andetsteds. Redaktionen oplyses om

forfatterens fulde navn, titel, arbejde, adresse, telefon, fax og e-mail.

Artiklen bliver reviewet af anonyme fagkyndige udenfor redaktionen, og på grundlag heraf træffer redaktionen i samarbejde med forfatteren beslutning om den videre procedure frem til evt. offentliggørelse.

Alle forfattere får tilbagemelding om artiklens kvalitet og forbedringsmuligheder. Review og redaktion foretages på grundlag af Nordiske Udkasts redaktionelle linie, og med hensyn til artiklens generelle konsistens, relevans, originalitet, klarhed og refleksivitet. Korrektur og evt. sproglig revision påhviler forfatteren.

Forfattere kan desuden henvende sig til redaktionen med skitser, ufærdige manuskripter m.v. med henblik på en foreløbig vurdering og støtte.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.