Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Retningslinjer for forfattere

Forfattervejledning

Artikler og værkstedspapirer i Nordiske Udkast skrives på skandinavisk (dansk, norsk eller svensk). De indledes med et resumé på mellem 80 og 300 ord. Noter – hvis antal og omfang søges begrænset – anbringes som fodnoter. Referencer henvises til som Navn (årstal) og henviser til en referenceliste efter artiklen, som skrives efter flg. formel:

Monografier: Efternavn, Forbogstaver. Årstal. Titel. Trykkested: Forlag

Artikler: Efternavn, Forbogstaver. Årstal. Titel. Tidsskriftets navn. Årgang: Nummer, sidetal-sidetal.

Hvis forfatteren er inviteret til at bringe en artikel i et særnummer, refererer forfatteren til den redaktion, der står for særnummeret.

Uopfordrede artikler er meget velkomne. Her indsender forfatteren sin artikel til hovedredaktionen på Roskilde Universitet, der så fordeler den til de øvrige redaktioner. Manuskriptet – som helst ikke overstiger 25 sider á 2800 tegn inkl. resumé – sendes elektronisk til eaxel@ruc.dk. Manuskriptet må ikke være offentliggjort eller under review andetsteds. Redaktionen oplyses om

forfatterens fulde navn, titel, arbejde, adresse, telefon, fax og e-mail.

Artiklen bliver reviewet af anonyme fagkyndige udenfor redaktionen, og på grundlag heraf træffer redaktionen i samarbejde med forfatteren beslutning om den videre procedure frem til evt. offentliggørelse.

Alle forfattere får tilbagemelding om artiklens kvalitet og forbedringsmuligheder. Review og redaktion foretages på grundlag af Nordiske Udkasts redaktionelle linie, og med hensyn til artiklens generelle konsistens, relevans, originalitet, klarhed og refleksivitet. Korrektur og evt. sproglig revision påhviler forfatteren.

Forfattere kan desuden henvende sig til redaktionen med skitser, ufærdige manuskripter m.v. med henblik på en foreløbig vurdering og støtte.