Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Retningslinjer for forfattere

Artikler til Nordiske Udkast skal indsendes i den angivne skabelon med en separat forside, der angiver forfatter- og kontaktoplysninger. Derudover skal artiklen være klar til blind review, dvs. det må ikke fremgå af teksten hvem forfatteren(ne).

På den separate forside: Husk tydeligt at angive forfatteroplysninger: Navn, titel, institution, mailadresse

Artiklens længde: Max 10.000 ord på dansk/norsk/svensk. I forbindelse med temanumre kan der være tale om mindre. Dette aftales med redaktørerne.

Hvis forfatteren er inviteret til at bringe en artikel i et særnummer, refererer forfatteren i indsendelsen til den redaktion, der står for særnummeret.

Artiklen indledes med et resumé (max 250 ord)

Dernæst 5-7 nøgleord

Noter (helst så få og små som muligt) anbringes som fodnoter.

Citater/observationer eller anden materialegengivelse skal være indrykket i forhold til tekst

Evt. figurer eller tabeller sendes i separat fil – og det markeres hvor i teksten de(n) skal indsættes.

Referencer henvises til som Navn(årstal) og henviser til en referenceliste bagerst i artiklen, der opstilles efter APA-standard.

Artiklen afsluttes med engelsk titel, resumé (max 250 ord) og keywords

Manuskriptet må ikke være offentliggjort eller under review andetsteds.

Artiklen bliver reviewet af anonyme fagkyndige udenfor redaktionen, og på grundlag heraf træffer redaktionen i samarbejde med forfatteren beslutning om den videre procedure frem til evt. offentliggørelse. Alle forfattere får en tilbagemelding. Review og redaktion foretages på grundlag af Nordiske Udkasts redaktionelle linje og med hensyn til artiklens generelle konsistens, relevans, originalitet, klarhed og refleksivitet.

Korrektur og evt. sproglig revision påhviler forfatteren.

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.