Om tidsskriftet

Den redaktionelle linje

Nordiske Udkast er et kritisk samfundsvidenskabeligt tidsskrift, der udgiver originale, peer-reviewede artikler på skandinaviske sprog. Tidsskriftet har fået navnet Udkast for at angive at al forskning er i proces, og for at angive at de artikler vi bringer er udkast eller udfordringer til forskeres samfundsdebat.
Nordiske Udkast bidrager med empiriske analyser, teoretiske diskussioner og metodologiske refleksioner og optegner centrale udviklinger og tendenser. Nordiske Udkast samler især forskellige forsøg på at samtænke samfund og individ, teori og praksis. Nordiske Udkast udgiver artikler der afspejler mangfoldigheden i nordisk human- og samfundsvidenskabelig forskning, og vi bestræber os på at artiklerne skal kunne læses ubesværet af ikke indforståede og skal kunne være forbindelsesled mellem forskellige teoritraditioner, genstandsfelter og mellem forskning og praksis. Også studerende opfordres til at bidrage til tidsskriftet.
Nordiske Udkast lægger vægt på at bringe kritisk forskning. Kritik kan udvikle den bestående praksis indefra. Kritik yder derfor et fundamentalt alment bidrag til at ændre og udvikle bestående teori og praksis. Hvad der er problematisk og begrænsende, kan udpege muligheder for at overvinde disse begrænsninger, problemer, konflikter og modsigelser i teori og praksis.
Nordiske Udkast bistår studerende med at udvikle specialer til artikler, bringer phd. forsvar i artikelform, og giver herudover mulighed for at praktikere og projekter på vej kan reflektere og teoretisere over deres arbejde.

Peer review proces

Artiklen bliver i hovedsagen kommenteret udfra den redaktionelle målsætning, profil og reviewerens faglige ekspertise. En reviewer har derved til opgave, at kommentere artiklen på en måde, så forfatteren får kommentarer og eventuelle forslag til rettelser, opstramninger mv.

Reviewet afsluttes for det meste med en indstilling: kan optages som den er, kan optages efter udførte foreslåede ændringer, kan optages efter grundig omskrivning osv. Det er tovholderen og redaktionen, der godkender artiklen.

Nordiske Udkast benytter to reviewere til en artikel. Reviewere udvælges på deres faglige viden og tilgang i forhold til artiklen, der skal reviewes.

Revieweren har 4 uger til at udføre sit review.

Oplysninger om copyright

Ophavsretten til artiklerne i Tidsskriftet Nordiske Udkast tilfalder tidsskriftet.

Artikler publiceret i Tidsskriftet Nordiske Udkast må citeres, downloades og videresendes for ikke-kommerciel brug, under forudsætning af normal akademisk reference til forfatter(e) samt tidsskrift, årgang, nummer og sider. Artiklerne må kun genudgives med eksplicit tilladelse fra forfatter(e) og tidsskriftet.

Open Access

Dette tidsskrifts indhold vil være umiddelbart tilgængeligt i et Open Access-format. Nordiske Udkast udkom på print indtil 2022.

Sponsors

Foreningen Udkast