STX-studenternes algebraiske færdigheder

Forfattere

  • Kasper Bjering Søby Jensen

Resumé

I sommeren 2019 skabte resultaterne fra den første skriftlige eksamen på STX B-niveau efter 2017-gymnasiereformen stor debat. Ved censuren anvendtes samme bedømmelsessystem som ved mange tidligere eksamener, hvor et opgavesæt samlet udgøres af 200 point. Eksamenssættet består af et antal opgaver, hver med 1‑3 spørgsmål. For hvert spørgsmål er det på forhånd angivet om besvarelsen af spørgsmålet højest kan udløse 5 eller 10 point. To censorers tildeling af point udløser for den enkelte eksaminand to pointsummer, der danner grundlag for en helhedsbedømmelse i form af en karakter.

Publiceret

2020-09-05

Citation/Eksport

Jensen, K. B. S. (2020). STX-studenternes algebraiske færdigheder. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2020(3), 11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/121571

Nummer

Sektion

Aktuel analyse