Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Aktuel analyse

Nr. 3 (2020)

STX-studenternes algebraiske færdigheder

  • Kasper Bjering Søby Jensen
Fremsendt
august 10, 2020
Publiceret
2020-09-05

Resumé

I sommeren 2019 skabte resultaterne fra den første skriftlige eksamen på STX B-niveau efter 2017-gymnasiereformen stor debat. Ved censuren anvendtes samme bedømmelsessystem som ved mange tidligere eksamener, hvor et opgavesæt samlet udgøres af 200 point. Eksamenssættet består af et antal opgaver, hver med 1‑3 spørgsmål. For hvert spørgsmål er det på forhånd angivet om besvarelsen af spørgsmålet højest kan udløse 5 eller 10 point. To censorers tildeling af point udløser for den enkelte eksaminand to pointsummer, der danner grundlag for en helhedsbedømmelse i form af en karakter.