Modellering som proces i naturfagsundervisningen

  • Claus Auning

Resumé

Modellering er en kernekompetence inden for naturfag. Elever kan anvende modeller til at forudsige og forklare fænomener. Vi har gennemført et mixed method-studie for at undersøge hvordan procesorienterede modelaktiviteter kan bidrage til elevernes forståelse. Forløbet er afprøvet i seks udskolingsklasser. Vi har konstrueret holistiske rubrics til at dokumentere gruppernes forklaringer knyttet til hver model og derefter sammenlignet scores over tid for at undersøge om der er en potentiel progression i kvaliteten af elevernes forklaringer. Resultaterne viser at der har været en signifikant udvikling i elevernes modelbaserede forklaringer, men at der også sker en opdeling af grupperne inden for progressionen i deres forklaringer.

Publiceret
2020-03-05
Citation/Eksport
Auning, C. (2020). Modellering som proces i naturfagsundervisningen. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2020(1), 22. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/118889
Sektion
Artikler