Hvordan påvirker naturfagslæreres undervisningstilgang elevers udvikling af undersøgelseskompetencer frem mod den fælles naturfagsprøve?

Forfattere

  • Ida Guldager
  • Claus Auning
  • Mette Steiner

Resumé

Med afsæt i et kvalitativt forskningsprojekt diskuterer artiklen, om man med implementeringen af en undersøgelsesbaseret tilgang til læring (IBSE), kan udvikle naturfagslæreres didaktiske tænkning,

således at det bidrager til at fremme elevers kompetencer i forhold til den fælles naturfagsprøve. Forskningsprojektets systematiske arbejde rammesætter udviklingen af didaktiske tænkning i en

vekselvirkning mellem naturfagdidaktiske oplæg, praksisafprøvning og fælles refleksion. På baggrund af observationer og fokusgruppeinterviews med fire naturfagslærere i grundskolens overbygning,

konkluderes der, at naturfagslærere i høj grad fokuserer på den faglige viden i naturfagsundervisning, og ikke i samme grad på udviklingen af elevernes kompetencer i at designe, gennemføre og evaluere

undersøgelser.

 

Downloads

Publiceret

2019-03-07

Citation/Eksport

Guldager, I., Auning, C., & Steiner, M. (2019). Hvordan påvirker naturfagslæreres undervisningstilgang elevers udvikling af undersøgelseskompetencer frem mod den fælles naturfagsprøve?. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2019(1), 44–58. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/112815

Nummer

Sektion

Artikler