Sammen skaber vi fremtidens skole – et projekt om skole-virksomhedssamarbejde

  • Peer S. Daugbjerg
  • Thorkild Pedersen

Resumé

Projekt Sammen skaber vi fremtidens skoles overordnede formål er at åbne skoler og virksom-heder gensidigt for hinanden. Tre kommuner har medvirket i udvikling og afprøvning af et kompeten-ceudviklingsforløb for naturfagslærere i folkeskolens overbygning. Lærere fra 3 kommuner har deltaget i workshops og en virksomhedssafari som grundlag for dialog med virksomheder om samarbejde om planlægning, gennemførelse og evaluering af naturfagsundervisning. Forløbet er evalueret, internt med løbende dialog og et spørgeskema, eksternt af Naturfagenes udviklings- og evalueringscenter vha. en deltagerudviklet rubric. Potentialet i skole-virksomhedssamarbejde er blevet demonstreret i de gennemførte samarbejder; samtidig er udfordringerne også blevet tydeliggjort.
Publiceret
2018-03-05
Citation/Eksport
Daugbjerg, P. S., & Pedersen, T. (2018). Sammen skaber vi fremtidens skole – et projekt om skole-virksomhedssamarbejde. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2018(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/104472
Sektion
Artikler