New journal: Journal of Problem Based Learning in Higher

Forfattere

  • Thomas Ryberg Lektor - Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet e-Learning Lab – center for brugerdreven innovation, læring og design

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v5i9.7006

Nøgleord:

universitetspædagogik, IKT-medier

Resumé

Kære kolleger

Hermed en kort notits om, at der netop er blevet lanceret en ny international open access journal, som har stærke rødder i dansk uddannelsestradition og forskning og dermed også skulle have bred interesse for flere danske forsknings- og uddannelsesmiljøer. Tidsskriftet hedder ’Journal of Problem Based Learning in Higher Education’ og er således specielt dedikeret til forskningsartikler, der vedrører de lange og mellemlange videregående uddannelser. Tidsskriftets fokus er Problem Based Learning, eller det, der i en dansk kontekst, kendes bedre som problemorienteret projektarbejde/projektpædagogik. Begrebet Problem Based Learning/Problembaseret Læring kan dog også forstås bredere som en mere studenter-centreret pædagogik, hvor der i forbindelse med kurser tages udgangspunkt i og arbejdes med problemer som udgangspunkt for læring; hvor der arbejdes med cases, eller hvor de studerende aktiveres gennem f.eks. projektforløb. De mere specifikke fokus- og interesseområder kan man dog læse mere om i den vedhæftede flyer, som alle er velkomne til at cirkulere til evt. interesserede kolleger.

Særlig interessant for læsere og forfattere i LOM er naturligvis, at redaktionen er interesserede i artikler, der involverer brugen af IKT og medier i forbindelse med Problembaseret Læring og problemorienteret projektarbejde. Vi forestiller os, at artikler udgivet i LOM, der omhandler dette, med fordel kunne viderebearbejdes til et internationalt publikum. Man kan læse mere, om tidskriftet, fokus og guidelines på adressen:

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/pbl

Vi håber at mange af LOMs læsere og forfatter også vil være interesseret i dette nye tidsskrift, og hvis nogle skulle have spørgsmål eller kommentarer er de velkomne til at kontakte: Thomas Ryberg (ryberg@hum.aau.dk)

Downloads

Publiceret

2012-10-09

Citation/Eksport

Ryberg, T. (2012). New journal: Journal of Problem Based Learning in Higher. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 5(9). https://doi.org/10.7146/lom.v5i9.7006