Fødevaresikkerhed over nettet - en udfordring der blev løst

Forfattere

  • Leon Brimer Det Biovidenskabelige fakultet (LIFE), Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v3i6.3935

Nøgleord:

LIFE, e-tiviteter, Gilly Salmon

Resumé

Fødevarer produceres verden over. I dag fragtes de verden rundt i et stadigt stigende omfang. I denne globaliserede virkelighed bør uddannelse i kemisk‐ og mikrobiel fødevaresikkerhed og risikovurdering være interdisciplinær og international i alle aspekter. Med baggrund i et eksisterende kursus i kemisk fødevaresikkerhed for fødevarestuderende, som år for år fik flere studerende fra udlandet (Europa, Asien, Afrika og Sydamerika), samt et grundkursus for veterinærstuderende i mikrobiologisk fødevaresikkerhed besluttede to undervisere at skabe noget nyt. Det blev til et kursus i risikovurdering, kemisk såel som mikrobiologisk, for fødevare‐ og veterinærstuderende i blandet flok.

Efter et par år skulle der nye udfordringer til. Vi gik i gang med at udvikle et 100 % online‐kursus i kemisk og mikrobiologisk fødevaresikkerhed. Det ni uger lange kursus (7,5 ECTS) har nu været afviklet for første gang med 12 tilmeldte, hvoraf de 11 gennemførte. De studerende repræsenterede Danmark, Sverige, Polen, Belgien, Frankrig og Portugal. Kurset udvikledes med udgangspunkt i professor Gilly Salmons (University of Leicester) 5‐trins model for e‐læring; som denne løbende er blevet praktisk videreudviklet ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU, af IT‐learning Centers e‐læringskonsulenter. I praksis byggede læringen i det fædigudviklede kursus på såkaldte e‐tivities med skrevne faglige online‐diskussioner mellem hhv. studerende og studerende‐undervisere. Eksamen gennemførtes som videomøde mellem de to undervisere og den enkelte studerende under anvendelse af Adobe Connect software.

Vi erfarede, at samspillet mellem de forskellige fødevarekulturer kunne bringes til at berige kurset når e‐tivities formuleredes således, at den enkelte studerende tog udgangspunkt i en blanding af uddannelsesbaggrund og hjemlig mad‐kulturel viden. Praktiske erfaringer blev høstet specielt vedrørende afvikling af videomøde‐eksamen, som næmere redegjort for i artiklen.

Downloads

Publiceret

2010-12-30

Citation/Eksport

Brimer, L. (2010). Fødevaresikkerhed over nettet - en udfordring der blev løst. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 3(6). https://doi.org/10.7146/lom.v3i6.3935