Globalt læringsmiljø om et globalt problem – en beskrivelse af et tværvidenskabeligt online kursus om klimaforandringer

Forfattere

  • Christian Bugge Henriksen Institut for Jordbrug og Økologi, det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Anita Monty IT Learning Center ved det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • John R. Porter Institut for Jordbrug og Økologi, det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v3i6.3906

Nøgleord:

VTU, e-læringsplulje, online kurser, klima

Resumé

"This is a great course! It really puts climate change into perspective. It takes time and effort to read the literature and to participate in discussions, but it's also fun and the learning outcome is huge" (Citat fra studerende på online kurset Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation 2009)

I 2008 opnåede Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (LIFE) støtte fra VTU's e-læringspulje til udvikling af tre online kurser (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2007). Denne artikel beskriver udviklingen af ét af kurserne, nemlig det første tværvidenskabelige online-kursus om klimaforandringer på Københavns Universitet. Kurset "Climate Change - Impacts, Adaptation and Mitigation" er et 15 ECTS (European Credit Transfer Accumulation System) kandidatkursus, der udbydes af LIFE i tæt samarbejde med det Naturvidenskabelige Fakultet og det Juridiske Fakultet ligeledes ved Københavns Universitet, samt University of California (Berkeley), Australian National University og Dansk Meteorologisk Institut. Kurset er et af de få danske eksempler på dedikeret engelsksproget online-undervisning på universitetsniveau og kan følges af kandidatstuderende og efteruddannelsesstuderende fra hele verden med en relevant bachelorgrad inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Kurset løber over 18 uger inklusiv eksamen, og arbejdsbelastningen svarer til et halvtidsstudium. Over 20 undervisere er inddraget i at udvikle og gennemføre kurset, herunder fire medforfattere til den fjerde hovedrapport fra FN's Klimapanel. Kurset blev udviklet i 2008/2009, gennemført første gang i 2009, anden gang i 2010, og der er allerede stor søgning på kurset, der afholdes igen i 2011.

Downloads

Publiceret

2010-12-30

Citation/Eksport

Henriksen, C. B., Monty, A., & Porter, J. R. (2010). Globalt læringsmiljø om et globalt problem – en beskrivelse af et tværvidenskabeligt online kursus om klimaforandringer. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 3(6). https://doi.org/10.7146/lom.v3i6.3906