INNOTOUR.COM - en international WEB 2.0 platform for turismeundervisning

Forfattere

  • Janne J. Liburd Center for Tu‐risme, Innovation og Kultur, Syddansk Universitet
  • Anne‐Mette Hjalager Innovation og Kultur, Syddansk Universitet
  • Inger‐Marie F. Christensen E‐læringsenheden, Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v3i6.3905

Nøgleord:

web 2.0, platform, uddannelse

Resumé

Formålet med denne artikel er at viderebringe erfaringerne fra INNOTOUR projektet, der er forankret på Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet. I artiklen diskuteres indledningsvist baggrunden for etablering af den internationale web 2.0 platform, INNOTOUR. Her argumenteres for, at universiteterne generelt i dag står over for betragtelige økonomiske og pædagogiske udfordringer samtidig med, at studie- og forskningsmiljøet inden for turismefeltet er af beskedent omfang med deraf følgende problemer, men også privilegier. Disse faktorer gør det nødvendigt at nytænke undervisning og uddannelse gennem f.eks. eksperimenter med åbne, interaktive, netbaserede platforme som INNOTOUR. Formålet med INNOTOUR.com er bl.a. et kvalitetsløft af turismeuddannelser via inddragelse af ny teknologi, ny pædagogik og værdibaseret undervisning. Samtidig søges de kreative processer omkring udvikling af ny viden styrket ved aktivt at involvere studerende, undervisere, forskere og virksomheder på tværs af landegrænser.

Artiklen beskriver kort de værktøjer og materialer, der er tilgængelige på INNOTOUR platformen. I implementeringsfasen har særlig opmærksomhed været rettet mod at støtte og vejlede de involverede undervisere for at skabe fortrolighed med platformen og for at træne dem i planlægning og afvikling af online undervisningsforløb. Artiklen beskriver indholdet og overvejelserne bag tre træningsforløb, samt eksempler på erfaringer fra implementerede undervisningsforløb.

I sagens natur er der udfordringer forbundet med så omfattende nytænkning af undervisning og læring. Artiklen indeholder også en perspektivering og diskussion af erfaringerne fra INNOTOUR projektet, herunder håndtering af de "krav", som web 2.0 værktøjer og web 2.0 læring stiller til deltagerne samt til tilpasning af studieordninger, herunder eksamensbeskrivelser, således at disse afspejler de nye undervisningsformer og web 2.0 filosofien bag læring og viden. Afslutningsvist sammenfattes projektets erfaringer, hvor det påpeges, at web 2.0 læring på mange måder er et opgør med eksisterende praksis på universiteterne og ikke mindst med de traditionelle underviser- og studenterroller.

Forfatterbiografi

Janne J. Liburd, Center for Tu‐risme, Innovation og Kultur, Syddansk Universitet

Research Librarian State and University Library

Downloads

Publiceret

2010-12-30

Citation/Eksport

Liburd, J. J., Hjalager, A., & Christensen, I. F. (2010). INNOTOUR.COM - en international WEB 2.0 platform for turismeundervisning. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 3(6). https://doi.org/10.7146/lom.v3i6.3905