Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen.

Forfattere

  • Jens Jørgen Hansen Institut for Design og Kommunikation SDU

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v8i14.22087

Nøgleord:

robotdidaktik, læremidler, robotter

Resumé

Robotter er en teknologi som i disse år bevæger sig ind i skolen. Spørgsmålet er med hvilken didaktisk begrundelse og dermed læringsmæssig relevans man kan arbejde med robotter i skolen? Hvorfor skal eleverne beskæftige sig med robotter? Dette spørgsmål er en opgave for didaktikken at svare på, hvilket sætter robotdidaktik på didaktikkens landkort. I artiklen undersøges en række didaktiske designs fra projektet Fremtek,hvor lærere bl.a. har eksperimenteret med at udvikle undervisningsforløb med humanidrobotter – en slags læringsrobotter -­‐ som omdrejningspunkt (Majgaard 2014). Robotters funktion som indhold i disse didaktiske design analyseres ud fra Frede V. Nielsens fire indholdskategorier: indhold som fænomen, som realia og kontekst, som aktivitet og metode og som personligog social erfaringsfelt. Målet er at udvikle en kritisk og kreativ refleksion over og diskussion af robotteknologi som mål og middel i skolen og andre uddannelsesinstitutioner og bidrage til udvikling af en robotdidaktik, der kan støtte og vejlede undervisere i at foretage didaktiske valg og kvalificere eksperimenter med robotter i undervisningen.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Downloads

Publiceret

25-12-2015

Citation/Eksport

Hansen, J. J. (2015). Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 8(14). https://doi.org/10.7146/lom.v8i14.22087

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema