Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v8i14.21615

Nøgleord:

Robotter, Programmering, Grundskole

Resumé

I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1) tænke i algoritmer, (2) producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3) foretage abstraktion og indkapsling.

Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering. 

Referencer

Ackermann, E. (2001). Piaget’s constructivism, Papert’s constructionism: What’s the difference. Future of learning group publication, 5(3), 438. Churchhouse, R. F., & International Commission on Mathematical Instruction. (1986). The Influence of computers and informatics on mathematics and its teaching. Cambridge; New York, NY, USA: Cambridge University Press. Dubinsky, E., & Harel, G. (1992). The Concept of function : aspects of epistemology and pedagogy. [Washington, DC]: Mathematical Association of America Engeström, Y. (2001). Ekspansiv læring-på vej mod en nyformulering af den virksomhedsteoretiske tilgang'. Illeris, K., Læringsteorier-6 aktuelle forståelser, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Glasersfeld, E. von. (1995). Radical constructivism : a way of knowing and learning. London; Washington, D.C.: Falmer Press. Guin, D., Ruthven, K., & Trouche, L. (2005). The didactical challenge of symbolic calculators turning a computational device into a mathematical instrument. New York: Springer. Holm Sørensen, B., Audon, L., & Levinsen, K. (2010). Skole 2.0. Århus: Klim. Hoyles, C., & Lagrange, J.-B. (2010). Mathematics education and technology : rethinking the terrain : the 17th ICMI study. New York: Springer. Katz, V. J. (1993). A history of mathematics : an introduction. New York: HarperCollins. Knuth, D. E. (1985). Algorithmic Thinking and Mathematical Thinking. Amermathmont The American Mathematical Monthly, 92(3), 170–181. Levinsen, K., Sørensen, B. H., Tosca, S., Ejsing-Duun, S., & Karoff, H. S. (2014). Research and Development Projects with ICT and students as learning designers in Primary Schools: A methodological challenge. Designs for Learning. Nardi, B. A. (1996). Context and consciousness activity theory and human-computer interaction. Cambridge, Mass.: MIT Press. forfatter & forfatter. (2015) LEARNING MATHEMATICS THROUGH PROGRAMMING: AN INSTRUMENTAL APPROACH TO POTENTIALS AND PITFALLS. In 9th Congress of European Research in Mathematics Education. Papert, S. (1980). Mindstorms : children, computers, and powerful ideas. New York: Basic Books. Papert, S. (2000). What’s the big idea? Toward a pedagogy of idea power. IBM Systems Journal, 39. Rabardel, P., & Bourmaud, G. (2003). From computer to instrument system: a developmental perspective. Interacting with Computers, 15(5), 665–691. doi:10.1016/S0953-5438(03)00058-4 Resnick, M. (2012). Point of View: Reviving Papert’s Dream. Educational Technology -Saddle Brook Then Englewood Cliffs Nj-, 52(4), 42–45. Verillon, P., & Rabardel, P. (1995). Cognition and artifacts: a contribution to the study of though in relation to instrumented activity. European Journal of Psychology of Education, 10(1).

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

25-12-2015

Citation/Eksport

Ejsing-Duun, S., & Misfeldt, M. (2015). Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 8(14). https://doi.org/10.7146/lom.v8i14.21615

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema