The only thing I’m getting is the chat

Deltagelsesformer og dilemmaer i akademiske online-konferencer

Forfattere

  • Jens Jørgen Hansen Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v15i25.128834

Nøgleord:

akademiske konferencer, chatkommunikation, forskningskommunikation, online deltagelsesformer, dilemmabegrebet, dokumentanalyse, onlinekonferencer, konferenceformater

Resumé

Formålet med artiklen er at undersøge hvilke dilemmaer der er ved deltagelsen i akademiske onlinekonferencer og særligt hvilken rolle chatfora spiller. Artiklen redegør for tre generationer af akademiske konferenceformatet, det traditionelle fysiske format, det hybride twitterformat og nu onlinekonferencens chatformatet. Chatformatet skaber på den ene side nye muligheder for augmenteret deltagelse under konferencepræsentationer, og på den anden side en risiko for at afkobles konferencens faglige præsentation. Artiklen bygger på en dokument- og kommunikationsanalyse af chatforummet i forbindelse med Networked Learning Conference 2020 og keynote Rikke Toft Nørgårds præsentation. Gennem præsentationen blev der kommunikeret 151 chat beskeder distribueret mellem 34 deltagere. Chatforumet som kommunikationsmiljø og distribution af chatposts undersøges i artiklen på grundlag af teori om forskningskommunikation (Luhmann 2000) og kommunikationsmodi (Sandvik 2018)- Undersøgelsen har hensigt at synliggøre deltagernes forskellige deltagelsesformer: deltagelsesformer: komposition, samarbejde, deltagelse, indholdskuratering og medskabelse. Artiklen afsluttes med formulering af nogle guidelines til, hvordan man kan håndtere de dilemmafyldte deltagesesformer ved onlinekonferencer.

Forfatterbiografi

Jens Jørgen Hansen, Syddansk Universitet

Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, Lektor, Ph.d.

 

Referencer

Bereiter, C. & Scardamalia, M. (2005). Technology and Literacies: From Print Literacy to Dialogic Literacy. I Nina Bascia, Alister Cumming, Amanda Datnow, Kenneth Leithwood, & David Livingstone (Red.), International Handbook of Educational Policy (Bd. 13, s. 749–761). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/1-4020-3201-3_39

Caviglia, F., & Dalsgaard, C. (2020). Introduktion til digitale kompetenceområder. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Coffey A (2013) Analysing documents. In: Flick U (ed.) The Sage Handbook of Qualitative Data

Analysis. London: Sage, pp. 367–379.

Den Danske Ordbog. Lokaliseret på https://ordnet.dk/ddo

Dewey, J. (1916/2005). Democracy and Education. An introduction to the philosophy of education. New York: Cosimo Classics.

Ebner, M., & Reinhardt, W. (2009). Social networking in scientific conferences–Twitter as tool for strengthen a scientific community. In Proceedings of the 1st International Workshop on Science (Vol. 2, pp. 1-8).

Ebner, M. (2009). Introducing live microblogging: how single presentations can be enhanced by the mass. Journal of research in innovative teaching, 2(1), 91-100.

Forfatter 1

Forfatter 2

Guri-Rosenblit, S. (2006). Eight paradoxes in the implementation process of e-learning in higher education. Distances et savoirs, 4(2), 155-179.

Introne, J., & Goggins, S. (2012). Tracing knowledge evolution in online forums. In Proceedings from ACM Web Science Conference: Words and Networks Workshop.

Jakobson, R. (1981) "Linguistics and Poetics." Poetry of Grammar and Grammar of Poetry. Vol. 3 of Selected Writings. 7 Vols. The Hague: Mouton. 18-51.

Kant, Immanuel 1803: Über Pädagogik. In: Ders.: Werke in 10 Bänden. Hrsg. Von

Wilhelm Weischedel, Band I 0, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1983,

S. 691-764

Lambert, F. (2017). Virtual Trace: A Framework for Applying Physical Trace Research Methodology in a Virtual Electronic Context. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 3(4), 1001-1018.

Luhmann, N. & K.-E. Schorr (1982). Das Technologiedefizit der Erziehung und die Pädagogik. Zwischen Technologie und Selbstreferenz. Fragen an die Pädagogik, Suhrkamp, Frankfurt am Main pp. 11-40

Luhmann, N. (1990): Die Wissenschaft der Gesellschaft. Suhrkamp. Frankfurt am Main.

Luhmann, N. (2000). Sociale systemer – grundrids til en almen teori. København: Hans

Reitzel

Luckin, R. (2010). Re-Designing Learning Contexts: Technology-Rich, Learner-Centred Ecologies. London and New York: Routledge.

Malinen, S. (2015). “Understanding user participation in online communities: a systematic literature review of empirical studies”, Computers in Human Behavior, 46, 228–238.

Ross, C., Terras, M., Warwick, C., & Welsh, A. (2011). Enabled backchannel: Conference Twitter use by digital humanists. Journal of Documentation.

Sandvik, K. (2018). Tværmedial kommunikation: producent-, bruger-og hverdagsperspektiver. Samfundslitteratur.

Reinhardt, W., Ebner, M., Beham, G., & Costa, C. (2009). How people are using Twitter during conferences. Creativity and Innovation Competencies on the Web. Proceedings of the 5th EduMedia, 145-156.

Radovanovic, D., and Ragnedda, M. Small talk in the digital age: Making sense of phatic posts. In Proc. 2nd #MSM Workshop, (2012), 10–13.

Reinhard, D., Mark C. Stafford & Troy C. Payne (2021) COVID-19 and Academia: Considering the Future of Academic Conferencing, Journal of Criminal Justice Education, 32:2, 171-185, DOI: 10.1080/10511253.2020.1871047

Rekimoto, J., Ayatsuka, Y., Uoi, H., & Arai, T. (1998, April). Adding another communication channel to reality: an experience with a chat-augmented conference. In CHI 98 conference summary on Human factors in computing systems (pp. 271-272).

Sallnäs, E. L. (2005). Effects of communication mode on social presence, virtual presence, and performance in collaborative virtual environments. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 14(4), 434-449.

von Oettingen, A. (2001). Det pædagogiske paradoks – et grundstudie i almen pædagogik. København: Klim.

Downloads

Publiceret

2022-06-13

Citation/Eksport

Hansen, J. J. (2022). The only thing I’m getting is the chat: Deltagelsesformer og dilemmaer i akademiske online-konferencer. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(25). https://doi.org/10.7146/lom.v15i25.128834

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema