Online oral examinations during Covid-19

A survey study at University College level

Forfattere

  • Stefan Ting Graf UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole http://orcid.org/0000-0002-0181-8846
  • Fie Rasmussen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Dorthe Ruge UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125805

Nøgleord:

Covid-19, mundtlige prøver, online prøver, survey studie, professionshøjskole

Resumé

During the Covid-19 pandemic, many teachers and students were forced to hold or take online oral examinations by video conferencing. Little research has been done on this topic either internationally or in Denmark. How do students experience examinations while sitting at home? How does the technology affect practice? How do students and teachers deal with nervousness? How is the exam dialogue experienced in a digital setting? In this study, we investigate the experiences of students and teachers with online oral examinations at a university college in Denmark. The study is based on the statistical analysis of a survey and a qualitative analysis of open text fields. Despite overall satisfaction with online oral examinations on the part of both students and examiners, the results indicate that there are conflicting experiences with online oral examinations.

Forfatterbiografi

Stefan Ting Graf, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Docent i almendidaktik og pædagogik

Center for Anvendt Skoleforskning

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Referencer

Agresti, A., & Finlay, B. (2009). Statistical Methods for the Social Science (4th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
Akimov, A., & Malin, M. (2020). When old becomes new: a case study of oral examination as an online assessment tool. Assessment & Evaluation in Higher Education, 45(8), 1205-1221.
Andersen, M. H., Gerwien, R. G., & Kammer, A. (2020). Sammen, hver for sig: universitets-studerendes læringsstrategier under COVID19-nedlukningen. Læring og Medier(23), 1-18.
Blok, R., & Gottlieb, M. (2011). Digitalisering af universitetets prøveformer. Tidsskriftet Læring Og Medier (lom), 4(7/8).
Danmarks Evalueringsinstitut. (2020). Studerendes oplevelse af online undervisning på første semester.
Fitzgerald, C. W. (2016). The Pros and Cons of Oral Examinations in Undergraduate Education.
Frederiksen, M. (2011). Integration i ’mixed methods’ forskning: Metode eller design? Metode & Forskningsdesign(1), 17-40.
Georgsen, M., & Qvortrup, A. (2021). Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020.
Jensen, C. S., Hedelund, M., & Mortensen, C. L. (2021). Vi ses på skærmen - en undersøgelse af studerendes perspektiver på online undervisning.
Joughin, G. (2010). A Short Guide to Oral Assessment.
Kehm, B. M. (2001). Oral Examinations at German Universities. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 8(1), 25-31.
Kjær, C. (2011). Mundtlig eksamen via Adobe Connect - erfaringer og retningslinjer. Tidsskriftet Læring Og Medier (lom), 4(7/8).
Krogh, E., Qvortrup, A., & Graf, S. T. (2021). Didaktik and Curriculum in Ongoing Dialogue. London: Routledge.
Madsen, P. H., Gottfredsen, R., & Noer, V. R. (2020). Digital didaktik med Covid-19 som anledning: Anbefalinger til fortsat udvikling af digitale didaktikker i VIA.
Misfeldt, M., Jensen, L. X., Hvillum, N. P., Harboe, T., Lindvig, K., Ejrnæs, M., . . . Larsen, L. N. (2020). Evaluering af online-nødundervisning forår 2020.
Møller, K. L., & Mikkelsen, T. (2015). Digitale prøver – et litteraturstudie. Tidsskriftet Læring Og Medier (lom), 8(13).
Rambøll. (2020). Undersøgelse af online undervisning og eksamen. Forår 2020.
Zambach, S., Franck, M., Nielsen, M. M., & Kjærgaard, A. (2020). Survey of educators’ and students’ experiences during the COVID-19 lockdown.

Downloads

Publiceret

02-09-2021

Citation/Eksport

Graf, S. T., Rasmussen, F. ., & Ruge, D. . (2021). Online oral examinations during Covid-19: A survey study at University College level. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125805