Digitaliserede læringsfællesskaber – netstuderende og deres studiestrategier

Forfattere

  • Anita Lyngsø VIA University College
  • Karen Borgnakke

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v13i23.122033

Nøgleord:

Netbaseret undervisning, online undervisning, læringsfællesskaber, studiestrategier, etnografi

Resumé

Denne artikel baseres på etnografisk feltforskning og undersøgelser i en netbaseret sygeplejerskeuddannelse. Artiklen fokuserer på, hvordan netstuderende udvikler strategier til at håndtere den nye online læringskontekst. Empirisk baseres artiklen på data fra observationer og interviews fortaget hjemme hos de studerende. De studerende er fulgt i et toårigt forløb.
Feltforskningens kortlægning og analyser viser, hvordan Netuddannelsens e-pædagogiske design fremmer studerendes udvikling af strategier til aktiv og selvstændig håndtering af sygeplejestudiets digitale undervisningsforløb. Det e-pædagogiske design sikrer imidlertid ikke i sig selv den studiemæssige succes. Succesen synes i stedet at blive sikret gennem de netstuderendes selvforvaltende udvikling af studiegrupperne til digitaliserede læringsfællesskaber. De digitaliserede læringsfællesskaber fordrer selvforvaltning af teknologibrugen, samt at de studerende formår at komme de faglige udfordringer i møde i online læringskonteksten. På denne baggrund diskuteres, hvilken betydning indførelse af digitale undervisningsforløb i ellers campusbaserede uddannelser, kan have for studerendes læringsudbytte i henholdsvis højt og lavt præsterende studiegrupper.

Referencer

Allan, H. T., O’Driscoll, M., Simpson, V., & Shawe, J. (2013). Teachers’ views of using e-learning for non-traditional students in higher education across three disciplines [nursing, chemistry and management] at a time of massification and increased diversity in higher education. Nurse Education Today, 33(9), 1068–1073.

Atkinson, P. (2015). For ethnography. SAGE.

Borgnakke, K. (1996). Procesanalytisk teori og metode. Thesis, Danmarks Universitetsforlag.

Borgnakke, K. (2008). Evalueringsstrategier—I den pædagogiske kontekst. I K. Borgnakke (Red.), Evalueringens spændingsfelter (s. 9–66). Klim.

Borgnakke, K. (2018). Cardinal Writing: Following the observed process. I B. Jeffrey & L. Russell (Red.), Ethnographic writing (s. 45–65). E & E Publishing.

Borgnakke, K. (2019). Ethnographic Methods for Researching Online Learning and E-Pedagogy. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.542

Button, D., Harrington, A., & Belan, I. (2014). E-learning & information communication technology (ICT) in nursing education: A review of the literature. Nurse Education Today, 34(10), 1311–1323. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.05.002

McCutcheon, K., Lohan, M., Traynor, M., & Martin, D. (2015). A systematic review evaluating the impact of online or blended learning vs. Face-to-face learning of clinical skills in undergraduate nurse education. Journal of Advanced Nursing, 71(2), 255–270. https://doi.org/10.1111/jan.12509

McIntyre, M., McDonald, C., & Racine, L. (2013). A critical analysis of online nursing education: Balancing optimistic and cautionary perspectives. The Canadian Journal of Nursing Research = Revue Canadienne De Recherche En Sciences Infirmieres, 45(1), 36–53.

Olesen, M. I. K. (2020). Jeg vil have rigtig undervisning! Profiler af blendede learnere i efter- og videreuddannelsen. Tidsskriftet Læring & Medier, 12(22).

Parker Webster, J., & Marques da Silva, S. (2013). Doing educational ethnography in an online world: Methodological challenges, choices and innovations. Ethnography and Education, 8(2), 123–130. https://doi.org/10.1080/17457823.2013.792508

Parlakkilic, A. (2015). Modular Rapid E-Learning Framework (MORELF) in Desktop Virtualization Environment: An Effective Hybrid Implementation in Nurse Education. Turkish Online Journal of Distance Education, 16(1), 3–18.

Patterson, B. J., Krouse, A. M., & Roy, L. (2012). Student outcomes of distance learning in nursing education: An integrative review. Computers, Informatics, Nursing: CIN, 30(9), 475–488. https://doi.org/10.1097/NXN.0b013e3182573ad4

Pols, J., & Moser, I. (2009). Cold technologies versus warm care? On affective and social relations with and through care technologies. ALTER - European Journal of Disability Research / Revue Européenne de Recherche Sur Le Handicap, 3(2), 159–178. https://doi.org/10.1016/j.alter.2009.01.003

Posey, L., & Pintz, C. (2017). Transitioning a bachelor of science in nursing program to blended learning: Successes, challenges & outcomes. Nurse Education in Practice, 26, 126–133.

Rambøll. (2016). Kortlægning. E-læring på videregående uddannelser.

Røn Noer, V. (2016). “Rigtige sygeplejersker”. Uddannelsesetnografiske studier af sygeplejestuderendes studieliv og dannelsesprocesser. Ph.d. Afhandling. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.

Salmon, G. (2002). E-tivities: The key to active online learning. Kogan Page ; Stylus Pub.

Salmon, G. (2011). E-moderating: The key to online teaching and learning (3rd ed). Routledge.

Sword, T. S. (2012). The transition to online teaching as experienced by nurse educators. Nursing Education Perspectives, 33(4), 269–271.

Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2008). Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=114493

Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2016). Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=181963

Voutilainen, A.; S., Terhi ;. Sormunen, Marjorita. (2017). Conventional vs. E-learning in nursing education: A systematic review and meta-analysis. Nurse Education Today, 50, 97–103.

Walford, G. (2008). The nature of educational ethnography. I G. Walford (Red.), How to do educational ethnography (s. 1–15). Tufnell Press.

Webb, L., Clough, J., O’Reilly, D., Wilmott, D., & Witham, G. (2017). The utility and impact of information communication technology (ICT) for pre-registration nurse education: A narrative synthesis systematic review. Nurse Education Today, 48, 160–171.

Wulf, C. (2012). Towards a Historical Cultural Anthropology of Education: The Berlin Ritual Study. I K. M. Anderson-Levitt (Red.), Anthropologies of Education. A global guide to ethnographic studies of Learning and Schooling (s. 21). Berghahn Books.

Downloads

Publiceret

2020-12-08

Citation/Eksport

Lyngsø, A., & Borgnakke, K. (2020). Digitaliserede læringsfællesskaber – netstuderende og deres studiestrategier. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 13(23), 17. https://doi.org/10.7146/lom.v13i23.122033