Sammen, hver for sig: universitetsstuderendes læringsstrategier under COVID19-nedlukningen

Forfattere

  • Mikkel Hvidtfeldt Andersen IT Universitetet i København http://orcid.org/0000-0003-3606-6397
  • Rikke Gammeltoft Gerwien IT-Universitetet i København
  • Aske Kammer Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v13i23.122032

Nøgleord:

COVID-19, Læringsstrategier, Praksisfællesskaber

Resumé

I denne artikel undersøger vi, hvordan universitetsstuderende håndterede omlægningen til digital undervisning og læring, som fulgte af COVID19-nedlukningen af det danske samfund i forårssemestret 2020. Med et teoretisk fundament i især Wengers begrebsapparat (1998) omkring praksisfællesskaber og ”baner” for læring spørger vi, hvilke strategier de studerende brugte til at håndtere fraværet af det normale fysisk læringsrum. Undersøgelsens empiriske materiale består af kvalitative interviews (alle foretaget under nedlukningen) med 23 studerende fra alle studieretninger og årgange på IT-Universitetet i København. De studerende benyttede platforme som Facebook, Discord og Zoom for at etablere erstatninger for de tabte fysiske læringsrum. Analysen viser, at hvor studerende med eksisterende faglige eller sociale relationer til medstuderende generelt lykkedes med at danne praksisfællesskaber, blev det for andre blot til flygtige relationer på tværs af platforme eller ligefrem ensomhed og resignation. Vi diskuterer afslutningsvist forhold og overlap mellem undervisnings- studie- og støttefællesskaber under COVID19-nedlukningen.

Forfatterbiografi

Aske Kammer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Aske Kammer, ph.d., er docent i medieinnovation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og tidligere studieleder på IT-Universitetet i København. Han forsker i digitale medier og har tidligere udgivet bogen ”Digital journalistik” (Samfundslitteratur, 2018).

Referencer

American Psychological Association (2020). “Call for Papers: COVID-19 Pandemic”, https://www.apa.org/pubs/journals/stl/call-for-papers-covid-19-pandemic, tilgået 23. oktober 2020.

Axel, E., & Tanggaard, L. (2010). En introduktion til Situeret læring og praksis i forandring. Nordisk Udkast, (1), 3-8.

Bøttcher, T. (2020). Professor i e-læring om nyt krav på CBS: “Det er meget ambitiøst”. Magisterbladet, 13. maj 2020. https://www.magisterbladet.dk/aktuelt/2020/maj/professor-i-e-laering-om-nyt-krav-paa-cbs-det-er-meget-ambitioest, tilgået 23. oktober 2020.

Ellis, R.A., & Goodyear, P. (2016). Models of learning space: integrating research on space, place and learning in higher education. Review of Education, 4(2), 149–191.

Fenwick, T., Edwards, R. & Sawchuk, P. (2015). Emerging approaches to educational research: Tracing the socio-material. Routledge.

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry, 12(2): 219-245.

Garrison, D. R., & Archer, W. (2000). A Transactional Perspective on Teaching and Learning: A Framework for Adult and Higher Education.

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. London: Penguin Books.

Hacker, J., vom Brocke, J., Handali, J., Otto, M., & Schneider, J. (2020). Virtually in this together – how web-conferencing systems enabled a new virtual togetherness during the COVID-19 crisis, European Journal of Information Systems. Udgivet online 29. september 2020.

Hjarvard, S. (2005). Det selskabelige samfund. Essays om mennesker og medier, 2. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hjelholt, M., & Schou, J. (2017). Den digitale borger. København: Hans Reitzels Forlag.

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Educause Review, 27. marts 2020. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning, tilgået 23. oktober 2020.

Hrastinski, S. (2009). A theory of online learning as online participation. Computers and Education, 52(1), 78–82. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.06.009

Kvale, S. (1997). Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels Forlag.

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning - Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.

Lave, J. & Wenger, E. (2003). Situeret læring - og andre tekster. København: Hans Reitzels Forlag.

Læring og Medier (2020), “Call #24” https://tidsskrift.dk/lom/index

Meyrowitz, J. (1985). No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford University Press.

NLEC (Networked Learning Editorial Collective). (2020). Networked Learning: Inviting Redefinition. Postdigital Science and Education.

Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., Guàrdia, L., & Koole, M. (2020). Online University Teaching During and After the Covid-19 Crisis: Refocusing Teacher Presence and Learning Activity. Postdigital Science and Education, 2(3), 923–945.

Sivan, E. (1986). Motivation in Social Cognitive Theory. Educational Psychologist.

Shapka, J.D., Domene, J. F., Khan, S. & Yang, L.M. (2016). Online versus in-person interviews with adolescents: An exploration of data equivalence. Computers in Human Behavior, 58, 361-367.

Smith, S.U., Hayes, S., & Shea, P. (2017). A Critical Review of the Use of Wenger's Community of Practice (CoP) Theoretical Framework in Online and Blended Learning Research, 2000-2014. Online Learning, 21(1), 209-237.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2020a). “COVID-19 skal gøre os klogere på onlineundervisning”, https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19/nyt-om-covid-19/covid-19-skal-gore-os-klogere-pa-onlineundervisning912de899ded14f53af9137275ba4f7d3, tilgået 23. oktober2020.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2020b). “COVID-19: Studerende på de videregående uddannelser sendes hjem”, https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19/nyt-om-covid-19/covid-19-studerende-pa-de-videregaende-uddannelser-sendes-hjem497af346e1624c5d91fbdee188e41730, tilgået 23. oktober 2020.

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Wenger, E. (2010). Conceptual Tools for CoPs as Social Learning Systems: Boundaries, Identity, Trajectories and Participation. I: Blackmore, C. (red.), Social Learning Systems and Communities of Practice. London: Springer.

Yin, R. K. (2003). Case Study Research. Design and Method. 3. udgave. Thousand Oaks: Sage.

Aalborg Universitet (2020). “AAU-forskere undersøger den digitale transformation under coronaudbruddet”, 6. april 2020. https://www.nyheder.aau.dk/2020/nyhed/aau-forskere-undersoeger-den-digitale-transformation-under-coronaudbruddet.cid464237, tilgået 23. oktober 2020.

Downloads

Publiceret

2020-12-08

Citation/Eksport

Andersen, M. H., Gerwien, R. G., & Kammer, A. (2020). Sammen, hver for sig: universitetsstuderendes læringsstrategier under COVID19-nedlukningen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 13(23), 18. https://doi.org/10.7146/lom.v13i23.122032