Den digitale transformations betydning for ny viden

Forfattere

  • Louise Møller Radiografuddannelsen UCN
  • Karina Astrup Skjølstrup Larsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v12i22.117999

Nøgleord:

Ny vide, Indhentning af ny viden, digital transformation

Resumé

Ligesom viden er et mangetydigt ord, kan vidensformer og hvad det vil sige at vide noget beskrives på forskellige måder. Uddannelses- og Forskningsministeriet beskriver gennem bekendtgørelsen for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, hvilken slags viden, ministeriet mener, de studerende skal have tilegnet sig efter endt uddannelse - samlet for disse vidensformer er, at der skal være tale om ny viden. Det vi ikke ved, det er, om ny viden og måden ny viden indhentes på, påvirkes af den digitale transformation. Formålet med dette studie er derfor at undersøge, hvad studerende og undervisere, forstår ved begrebet ny viden, samt hvordan og hvilke kanaler de anvender i deres søgen efter ny viden. Resultatet af studiet viser, at forståelsen for begrebet ny viden ikke er forskellig om man spørger studerende eller undervisere på to forskellige uddannelser ved Professionshøjskolen UCN, ligesom definitionen af begrebet ny viden ikke synes påvirket af den digitale transformation. Der ses heller ikke store forskelle mellem de studerende og underviserne i forhold til, hvor de søger og indhenter ny viden. Noget kunne dog tyde på, at søgevanerne hos de studerende og underviserne har ændret sig gennem de sidste 10 år – her sætter den digitale transformation måske sit præg.

Referencer

Århus universitet. (2019). Twitter-guidelines til forskere. Retrieved September 25, 2019, from
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Kommunikation/Twitter_guidelines_til_fo
rskere_180515.pdf
Danmarks Statistik. (2019). Statistikbanken. Retrieved from
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1500
Gustavsson, B. (2000). Vidensfilosofi. Aarhus: Klim. Retrieved from https://www.bog-
ide.dk/produkt/237254/bernt-gustavsson-vidensfilosofi
Kampylis, P., Punie, Y., Devine, J., & Institute for Prospective Technological Studies. (2015). Promoting effective
digital-age learning : a European framework for digitally-competent educational organisations.
Publications Office.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Interview : det kvalitative forskningsinterview som håndværk. København:
Hans Reitzels Forlag. Retrieved from https://www.saxo.com/dk/interview_steinar-
kvale_haeftet_9788741263779?dfw_tracker=13098-
28292072&gclid=Cj0KCQjwoKzsBRC5ARIsAITcwXEjL7nuyuz_0fMNNCOLvVaLtNbj-HgO9AI-
FwNXGwNOntfIRV36DlUaAp9IEALw_wcB
Mindshare. (2016). Gør sociale medier danskerne dummere? - Blogmindshare. Retrieved September 25, 2019,
from https://blogmindshare.dk/2016/11/22/goer-sociale-medier-danskerne-dummere/
Mønsted. Sabrine. (2014). Lær At Bruge Den Viden Sociale Medier Gemmer. Bibliotekar Forbundets
Fagmagasin. Retrieved from
https://bf.dk/perspektiv/fagmagasinet/2014/perspektiv7/laeratbrugedenvidensocialemedier
Newman, T., Beetham, H., & Knight, S. (n.d.). Digital experience insights survey 2018: findings from students in
UK further and higher education. Retrieved October 22, 2019, from
https://digitalinsights.jisc.ac.uk/news/digital-experience-insights-survey-2018-findings-students-uk-further-
and-higher-education/
Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu.
https://doi.org/10.2760/159770
Statistics Denmark. (2018). Publikation: It-anvendelse i befolkningen 2018 - Danmarks Statistik. Retrieved
October 23, 2019, from https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=29448
Uddannelse- og Forskningsministeriet. (2018). Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser —
Uddannelses- og Forskningsministeriet. Retrieved October 22, 2019, from
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/puljer/teknologisk-upgrade
Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2015). Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som
lærer i folkeskolen - retsinformation.dk. Retrieved September 25, 2019, from
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2016). Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i
radiografi - retsinformation.dk. Retrieved September 25, 2019, from
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180540
Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2018). LEP-bekendtgørelsen - Bekendtgørelse om
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser - retsinformation.dk. Retrieved September
25, 2019, from https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=202205
Vallgårda, S., & Koch, L. (2011). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard Danmark. Retrieved
from https://www.saxo.com/dk/forskningsmetoder-i-folkesundhedsvidenskab_signild-
vallgaarda_haeftet_9788762810280?gclid=Cj0KCQjwoKzsBRC5ARIsAITcwXEg6WzzVADfefREi92RLSe6j5n
TDSGM0NlK8Js8tKNpm1reyF4dTtUaAmyOEALw_wcB

Downloads

Publiceret

2020-05-06

Citation/Eksport

Møller, L., & Larsen, K. A. S. (2020). Den digitale transformations betydning for ny viden. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(22). https://doi.org/10.7146/lom.v12i22.117999

Nummer

Sektion

Artikler uden for tema