Online med omtanke - – Hvordan læremidler kan fremme folkeskoleelevers kommunikationskritiske kompetence

  • Lene Illum Skov UC SYD
  • Hildegunn Juulsgaard Johannesen
  • Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen
Nøgleord: læremiddeldesign, digital dannelse, kommunikationskritisk kompetence, moralsk afkobling

Resumé

Formålet med artiklen er at diskutere, hvordan man kan designe et didaktisk læremiddel til folkeskolens ældste klasser,  der har til hensigt at fremme elevernes digitale dannelse. Diskussionen tager udgangspunkt i et nyudviklet og frit tilgængeligt digitalt læremiddel kaldet Omtanke Online (omtankeonline.dk).  I artiklen benyttes to analytiske begreber til at beskrive den didaktiske intention med læremidlet. Det drejer sig på den ene side om ønsket om at fremme elevernes kommunikationskritiske kompetencer (Bundsgaard et al., 2013) og på den anden side om at forebygge, at der sker en moralsk afkobling (Bandura, 2016) i elevernes internetbrug. I artiklen diskuteres sammenhængen mellem  læremidlets vidensdesign og læringsdesign (Hansen, 2010) med de samfundsmæssige udfordringer, som læremidlet ønsker at adressere i form af elevernes opførsel  som både forbrugere og og producenter af indhold på internettet.

Publiceret
2018-10-12
Citation/Eksport
Skov, L., Johannesen, H., & Albrechtsen, T. (2018). Online med omtanke - – Hvordan læremidler kan fremme folkeskoleelevers kommunikationskritiske kompetence. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(19), 25. https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.104797