Data literacy som en sammensat kompetence

Forfattere

  • Francesco Caviglia Aarhus Universitet
  • Alex Young Pedersen Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.104025

Nøgleord:

data literacy, informatik, literacy, teknologiforståelse, tværfaglighed

Resumé

Data literacy defineres som en sammensat kompetence i spændingsfeltet mellem kompetencer i statistik samt datavisualisering og mere overordnede dispositioner og kompetencer i at undersøge problemer og søge løsninger ved hjælp af data. Data literacy foreslås derfor som et element i digitale dannelse, der flytter grænsen ift. hvad det betyder at være ‘dannet’ i informationssamfundet.

Artiklen forsøger at besvare spørgsmålet om hvorvidt idealet om en ‘citizen data scientist’ - eller datakyndig medborger - er en realistik rollemodel, som med fordel kan inddrages i undervisning, eller om data science udelukkende er et domæne for specialister?

Med udgangspunkt i eksempler af ressourcer og praksisser, som kræver data literacy, men samtidig understøtter tilegnelse af samme, argumenterer artiklen for at data literacy bedst defineres som en sammensat kompetence, der først og fremmest kan tilskrives et undersøgende praksisfællesskab frem for en enkelte individ. Definitionen kalder derfor på nye samarbejder mellem faglige områder samt arbejdsformer, som kan integrere forskellige kompetencetyper og -niveauer på tværs af fag.


Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografier

Francesco Caviglia, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

lektor

Alex Young Pedersen, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Ph.D. student

Referencer

Allingstrup, M., & Wissing, M. (2016). Dansk studerende offentliggør 70.000 brugere af datingsite. DR Nyheder, d. 16. maj. https://www.dr.dk/nyheder/penge/dansk-studerende-offentliggoer-70000-brugere-af-datingsite

Andreassen, Andreas Marckmann (2011). Detektor - nu også på DR2. Journalisten, d. 13. oktober. http://journalisten.dk/detektor-nu-ogsa-pa-dr2

Bauer, T., Gigerenzer, G., & Krämer, W. (2014). Warum dick nicht doof macht und Genmais nicht tötet: Über Risiken und Nebenwirkungen der Unstatistik. Frankfurt: Campus.

Benjamins, A., (2009). Teach statistics before calculus! TED, februar. https://www.ted.com/talks/arthur_benjamin_s_formula_for_changing_math_education

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (2005). Technology and literacies: from print literacy to dialogic literacy. In N. Bascia, A. Cumming, A. Datnow, K. Leithwood, & D. Livingstone (Eds.), International handbook of educational policy, s. 749–762. Dordrecht, The Netherlands: Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-3201-3_39

Bell, G., Hey, T., & Szalay, A. (2009). Beyond the Data Deluge. Science, 323(5919), 1297–1298. https://doi.org/10.1126/science.1170411

Beyond Data Literacy (2015). Beyond Data Literacy: Reinventing Community Engagement and Empowerment in the Age of Data. Data-Pop Alliance White Paper Series. Data-Pop Alliance (Harvard Humanitarian Initiative, MIT Media Lab and Overseas Development Institute) and Internews. September 2015.

Boud, D., Cohen, R., & Sampson, J. (1999). Peer Learning and Assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 24(4), 413–426. https://doi.org/10.1080/0260293990240405

Bransford, J. D., & Schwartz, D. L. (1999). Rethinking transfer: A simple proposal with multiple implications. Review of Research in Education, 24, 61–100.

Breinstrup, T. (2017). Trods større optag skriger erhvervslivet stadig på IT-specialister. Berlingske Business, d. 28. juli. Hentet 01.02.2018 fra https://www.business.dk/content/item/432023

Bruschi, M. (2017). L’Italia delle slot. Ovvero: di Foia, pdf, database e inchieste collettive [Slot-machines in Italy: about Freedom-of-information-act, pdf, database and collective inquiry]. Medium/VisualLab, d. 29. december. Hentet 01.02.2018 fra https://medium.com/visuallab/litalia-delle-slot-ovvero-di-foia-pdf-database-e-inchieste-collettive-562686eb2f02

Caspersen, M.E. (2017). Computational Thinking. I J. Dolin, G. Holten Ingerslev & Hanne Sparholt Jørgensen (Red.), Gymnasiepædagogik. En grundbog. København: Hans Reitzels, s. 470-478.

Clio Infra (2016). Website. https://www.clio-infra.eu/

Christensen, V. Tornhøj (red.) (2016). PISA 2015 – Danske unge i en international sammenligning. København: KORA. Hentet 01.02.2018 fra https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf16/dec/161206-pisa-2015-danske-unge-i-en-international-sammenligning.pdf

Convay, Drew (2013). The data science Venn diagram. Blog post, March 26th. http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram

Eriksson, Tim (2017). Smelling like data science. Blog post, Februar 26th, hentet d. 01.02.2018 fra https://bestcase.wordpress.com/2017/02/21/smelling-like-data-science/

Frank, M., Walker, J., Attard, J., Tygel, A. (2016). Data Literacy: what is it and how can we make it happen? Editorial. The Journal of Community Informatics, 12(3), 4-8. Hentet 01.02.2018 fra http://ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/1347

Fung, D. (2017). A Connected Curriculum for Higher Education. London: UCL Pres. https://doi.org/10.14324/111.9781911576358

Garrison, D. R. (2016). Thinking collaboratively: Learning in a community of inquiry. London, UK: Routledge.

Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). E-learning in the 21st century: A framework for research and practice. London, UK: RoutledgeFalmer. https://doi.org/10.4324/9780203166093

Gartner (2016). Gartner Says More Than 40 Percent of Data Science Tasks Will Be Automated by 2020. Blog post, hentet d. 01.02.2018 fra https://www.gartner.com/newsroom/id/3570917

GEDI (2017). L’Italia delle slot [Spilleautomaternes Italien]. Website. GEDI Gruppo Editoriale. Hentet 01.02.2018 fra http://lab.gruppoespresso.it/finegil/2017/italia-delle-slot/

Gray, J., Bounegru, L. & Chambers, L. (2012). The Data Journalism Handbook. How Journalists Can Use Data to Improve the News. Open Knowledge Foundation. Hentet 01.02.2018 fra http://datajournalismhandbook.net/1.0/en/

Harari, Y. N. (2016). Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. New York: Random House.

Hey, T., Tansley, S., & Tolle, K. (2009). The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery. Redmond, WA: Microsoft Research. Hentet 01.02.2018 fra https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/fourth-paradigm-data-intensive-scientific-discovery/

Horning, A. S. (2007). Reading across the curriculum as the key to student success. Across the Disciplines, 4, d. 14. maj. Hentet 01.02.2018 fra https://wac.colostate.edu/atd/articles/horning2007.cfm

Hou, Y., & Wang, D. (2017). Hacking with NPOs: Collaborative Analytics and Broker Roles in Civic Data Hackathons. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 1 (CSCW), 53:1-53:16. https://doi.org/10.1145/3134688

Innes, J. E., & Booher, D. E. (2010). Planning with complexity: An introduction to collaborative rationality for public policy. London, UK: Routledge.

Johns T. F. (1991). Should you be persuaded - Two samples of data-driven learning materials. ELR Journal, (4), 1-16. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31165100/Tim_Johns_and_DDL.pdf

Kayser-Bril, N. (2016). Don’t ask much from data literacy. The Journal of Community Informatics, 12(3), 217—222. http://www.ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/1297

Leńko-Szymańska, A. & Boulton, A. (Eds) (2015). Multiple Affordances of Language Corpora for Data-driven Learning. Studies in Corpus Linguistics (SCL), 69. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/scl.69

Lindeskov, L. & Weng, P. (2010). 15 matematikopgaver i PISA: et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 2010.

Læreplan - Biologi B - stx (2017). Læreplaner: Biologi B - stx2017. Undervisningsministeriet. Hentet 01.02.2018 fra https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/stx/biologi-b-stx-august-2017.pdf

Læreplan - Dansk A - stx (2017). Læreplaner: Dansk A - stx2017.. Undervisningsministeriet. Hentet 01.02.2018 fra https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/stx/dansk-a-stx-august-2017.pdf

Læreplan - Informatik B - htx (2017). Læreplaner: Informatik B - htx2017. Undervisningsministeriet. Hentet 01.02.2018 fra https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/hhx/informatik-b-hhx-og-htx-august-2017.pdf

Læreplan - Matematik A - htx (2017). Læreplaner: Matematik A - htx2017. Undervisningsministeriet. Hentet 01.02.2018 fra https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/hhx/matematik-a-hhx-og-htx-august-2017.pdf

Læreplan - Samfundsfag A - stx (2017). Læreplaner: Samfundsfag A - stx2017. Undervisningsministeriet. Hentet 01.02.2018 fra https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/stx/samfundsfag-a-stx-august-2017.pdf

Markauskaite, L., & Goodyear, P. (2016). Epistemic fluency and professional education: innovation, knowledgeable action and actionable knowledge. Dordrecht, The Netherlands: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4369-4

Mau, Steffen (2017). Das metrische Wir - Über die Quantifizierung des Sozialen. Berlin: Suhrkamp.

Mayer-Schönberger, V. & Cukier, K. (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. New York: Houghton Mifflin.

McCook, A. (2016). Publicly available data on thousands of OKCupid users pulled over copyright claim. Retraction Watch, d. 16. maj. http://retractionwatch.com/2016/05/16/publicly-available-data-on-thousands-of-okcupid-users-pulled-over-copyright-claim/

Naimi, A. I., & Westreich, D. J. (2014). Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. American Journal of Epidemiology, 179(9), 1143–1144. https://doi.org/10.1093/aje/kwu085

Nepper Larsen, Steen (2017). Internettets ’stille giganter’ er på jagt efter de gode tal. Information, d. 11. november. Hentet d. 01.02.2018 fra https://www.information.dk/moti/anmeldelse/2017/11/internettets-stille-giganter-paa-jagt-gode-tal

OECD (2009). Take the test. Sample questions from OECD’s PISA assessments. Paris: OECD Publishing. Hentet d. 01.02.2018 fra https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Take%20the%20test%20e%20book.pdf

OECD (2013). PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV). Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en

OECD (2016). PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264255425-en

Open Data (n.d.). Wikipedia. Hentet d. 01.02.2018 fra https://en.wikipedia.org/wiki/Open_data

Pawlowski, S. D. & Robey D. (2004). Bridging user organizations: Knowledge brokering and the work of information technology professionals. MIS Quarterly 28 (4), 645-672.

Parkkinen, J. (2015). Data scientist - statistician, programmer, consultant and visualizer? My personal attempt to define a data scientist. Blog post. Hentet d. 01.02.2018 fra http://ouzor.github.io/blog/2015/02/02/data-science-definition.html

Pentland, A. (2013). The Data-Driven Society. Scientific American, 309(4), 78–83. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1013-78

Piatetsky-Shapiro, Gregory (2016). The Mirage of a Citizen Data Scientist. Blog post. Hentet d. 01.02.2018 fra https://www.kdnuggets.com/2016/03/mirage-citizen-data-scientist.html

Presser, S. & Stinson, L. (1998). Data Collection Mode and Social Desirability Bias in Self-Reported Religious Attendance. American Sociological Review , 63:137-45. https://doi.org/10.2307/2657486

Resnik, B. (2016). Researchers just released profile data on 70,000 OkCupid users without permission. Vox, d. 12. maj. Hentet d. 01.02.2018 fra https://www.vox.com/2016/5/12/11666116/70000-okcupid-users-data-release

Ridsdale, C., Rothwell, J., Smit, M., Ali-Hassan, H., Bliemel, M., Irvine, D., … Wuetherick, B. (2015). Strategies and Best Practices for Data Literacy Education: Knowledge Synthesis Report. Hentet d. 01.02.2018 fra http://www.mikesmit.com/wp-content/papercite-data/pdf/data_literacy.pdf

Roser, Max (2018). Our world in data. Web publication. Hentet d. 01.02.2018 fra https://ourworldindata.org/

Roser, Max & Ortiz-Ospina, Esteban (2017). World Population Growth. Published online at OurWorldInData.org. Hentet d. 01.02.2018 fra https://ourworldindata.org/world-population-growth

Rosling, Hans (2006). The best stats you’ve ever seen. TED Talks, february 2006. Hentet d. 01.02.2018 fra https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen

Samuels, R. (2008). Auto-Modernity after Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, Technology, and Education. In M. Tara (Ed.), Digital Youth, Innovation, and the Unexpected (pp. 219-240). Cambridge, MA: The MIT Press.

Schwartz, D. L., & Bransford, J. D. (1998). A time for telling. Cognition and Instruction, 16, 475–523. https://doi.org/10.1207/s1532690xci1604_4

Shapin, S. & Schaffer, S. (1985). Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle and the Experimental Life. Princeton: Princeton University Press

Sharif, Raed M. & and Van Schalkwyk, F. (2016). Special Issue on Open Data for Social Change and Sustainable Development. The Journal of Community Informatics 12(2). Hentet d. 01.02.2018 fra http://ci-journal.net/index.php/ciej/issue/view/57

Stephenson, E. og Schifter Caravello, P. (2007). Incorporating data literacy into undergraduate information literacy programs in the social sciences: A pilot project. Reference Services Review, 53(4), 525-540. https://doi.org/10.1108/00907320710838354

Stott, Andrew. 2014. Open Data for Economic Growth. World Bank. Hentet 01.02.2018 fra. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Open-Data-for-Economic-Growth.pdf

Swan, K. , Vahey, P. , van 't Hooft, M. , Kratcoski, A. , Rafanan, K. , Stanford, T. , Yarnall, L. , & Cook, D. (2013). Problem-based Learning Across the Curriculum: Exploring the Efficacy of a Cross-curricular Application of Preparation for Future Learning. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 7(1). https://doi.org/10.7771/1541-5015.1307

Sweller, J., & Cooper, G. A. (1985). The Use of Worked Examples as a Substitute for Problem Solving in Learning Algebra. Cognition and Instruction, 2(1), 59–89. https://doi.org/10.1207/s1532690xci0201_3

Stella, G. A. (2012). Il Tar multa il sindaco anti slot-machine [En bode til borgmesteren, der kæmper mod spillemaskinerne]. Corriere della Sera, d. 12. marts. Hentet 01.02.2018 fra http://www.corriere.it/cronache/12_marzo_23/stella-il-sindaco-anti-slot-machine_c5b92a22-74af-11e1-9cbf-6c08e5424a86.shtml

Talamo, G. & Manuguerra, G. (2016). The gambling sector: A socio-economic analysis of the case of Italy. Eastern European Business and Economics Journal, 2(4), 315-330. Hentet d. 01.02.2018 fra http://eebej.eu/Talamo-G-Manuguerra-G-2016-The-gambling-sector-A-socio-economic-analysis-of-the-case-of-Italy-Eastern-European-Business-and-Economics-Journal-24-315-330/

Teknologiforståelse valgfag (2017). Teknologiforståelse valgfag (forsøg) – Fælles Mål og læseplan. Undervisningsministeriet. Hentet 01.02.2018 fra https://www.emu.dk/modul/teknologiforst%C3%A5else-valgfag-fors%C3%B8g-%E2%80%93-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-og-l%C3%A6seplan

Thomsen, Anders Topp (2017). Danmark får 19 nye uddannelser. DR Nyheder, d. 12. december. Hentet 01.02.2018 fra https://www.dr.dk/ligetil/danmark-faar-19-nye-uddannelser

Tourangeau, R., Rips Lance J. & Rasinski Kenneth (2000). The Psychology of Survey Response. Cambridge: Cambridge University Press.

Tribble, C. & Jones, G. (1990). Concordances in the classroom: A resource book for teachers. London: Longman.

Tække, J. & Paulsen, M. (2016). Undervisningsfællesskaber og læringsnetværk i den digitale tidsalder. Københvanv: Unge Pædagoger.

UVM (2016). Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser. Undervisningsministeriet, d. 3. juni. Hentet 01.02.2018 fra https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf16/jun/160603-styrkede-gymnasiale-uddannelser.pdf

UVM (2017a). Generelt om læreplaner. Undervisningsministeriet. Hentet 01.02.2018 fra https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/om-laereplaner

UVM (2017b). Forsøg: Nyt valgfag skal ruste eleverne til mødet med den digitale udvikling. Undervisningsministeriet, d. 14. august. Hentet 01.02.2018 fra https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/august/170811-forsoeg--nyt-valgfag-skal-ruste-eleverne-til-moedet-med-den-digitale-udvikling

Vahey, P., Rafanan, K., Patton, C., Swan, K., Hooft, M. van ’t, Kratcoski, A., & Stanford, T. (2012). A cross-disciplinary approach to teaching data literacy and proportionality. Educational Studies in Mathematics, 81(2), 179–205. https://doi.org/10.1007/s10649-012-9392-z

Vermanen, J. (2012). Harnessing External Expertise Through Hackthons. In Gray, Bounegru & Chambers (2012). Hentet d. 01.02.2018 fra http://datajournalismhandbook.net/1.0/en/in_the_newsroom_6.htm l

Wenger, E., (1999). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Wegerif, R. (2016). Applying dialogic theory to illuminate the relationship between literacy education and teaching thinking in the context of the Internet Age. L1–Educational Studies in Language and Literature, 16, 1–21. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2016.16.02.07

Wild, C. J. & Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry. International Statistical Review, 67(3) 223-248. Hentet d. 01.02.2018 fra https://iase-web.org/documents/intstatreview/99.Wild.Pfannkuch.pdf

Wolff, A., Kortuem, G., & Cavero, J. (2015). Towards smart city education. 2015 Sustainable Internet and ICT for Sustainability (SustainIT), 14-15 april, 1–3. https://doi.org/10.1109/SustainIT.2015.7101381

Wolff, A., Gooch, D., Cavero Montaner, J. J., Rashid, U., & Kortuem, G. (2016). Creating an Understanding of Data Literacy for a Data-driven Society. The Journal of Community Informatics, 12(3). Hentet d. 01.02.2018 fra http://ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/1286

Downloads

Publiceret

08-01-2019

Citation/Eksport

Caviglia, F., & Pedersen, A. Y. (2019). Data literacy som en sammensat kompetence. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(19), 35. https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.104025