Pædagogiske spændingsfelter ved inddragelse af programmering i grundskolen

Forfattere

  • Pernille Risør Elving Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
  • Thomas Ryberg Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.103100

Nøgleord:

Folkeskolepædagogik, Programming, Computational Thinking, Constructionism, Primary school, K-12, Coding Class,

Resumé

Abstract (dansk)

I denne artikel undersøges, hvordan programmering benyttes i en pædagogisk praksis i grundskolen, samt hvilket perspektiv faglærerne har på at inddrage programmering som fagligt element i deres undervisning. Artiklen bygger på en empirisk undersøgelse af tre skolers inddragelse af programmering i undervisningen på mellemtrinnet under Coding Class-forløb i Vejle Kommune, hvor fire faglærere blev interviewet omkring deres erfaringer med forløbet. Analysen er struktureret omkring en række spændingsfelter, der omhandler brugen af programmering som enten et fagspecifikt eller tværfagligt element, samt til understøttelse af elevernes faglige udbytte eller deres interesse, og slutteligt lærernes tilgang til deres egen rolle i klasseværelset. Lærerne oplevede alle højt engagement og fordybelse med programmeringsaktiviteterne blandt eleverne, men flere udtrykte behov for større kontrol med elevernes fagspecifikke udbytte og oplevede begrænsninger omkring egne tekniske kompetencer. På baggrund af analysen opstilles en række konkrete pædagogiske overvejelser, der udgør opmærksomhedspunkter til fremtidig planlægning og inddragelse af programmering i undervisningsforløb samt overvejelser omkring lærerens rolle i sådanne forløb.

 

Abstract (engelsk)

This article examines how programming is used as a pedagogical practice in K-12 and what perspective teachers have on implementing programming as a subject-specific element in their teaching. The article is based on an empirical study of three schools' use of programming during Coding Class in Vejle Kommune, where four teachers were interviewed about their experiences with the project. The analysis is structured around a number of challenges: including whether programming should be used as a subject-specific or interdisciplinary element and whether the goal is to enable development of student’s subject-specific learning or support their interests and finally, how teachers approach their own role in the classroom. All the teachers in the study experienced high levels of engagement and immersion in the programming activities among the students but several of the teachers lacked control over the students’ learning outcome and experienced limitations in their own technical skills. Based on the analysis, a number of concrete pedagogical considerations are presented, which can form the basis for planning and incorporating future programming activities in K-12.

Referencer

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2010). Towards an epistemology of the hand. Studies in Philosophy and Education, 29(3), 243-257.

Danmarks Vækstråd. (2016). Rapport om kvalificeret arbejdskraft.

Ejsing-Duun, S., & Misfeldt, M. (2015). Programmering af robotenheder i grundskolen. Læring Og Medier (LOM), 8(24).

Flyvbjerg, B. (2010). Fem misforståelser om casestudiet. In L. P. Tanggaard, & S. Brinkmann (Eds.), Kvalitative metoder: En grundbog. (463-488). København: Hans Reitzels Forlag.

Foerster, K. (2016). Integrating programming into the mathematics curriculum: Combining scratch and geometry in grades 6 and 7. Sigite, 91-96.

Hansbøl, M. Ejsing-Duun, S. (2017). Hovedrapport: Coding Class. Dokumentation og evaluering. IT-Branchen. Lokaliseret d. 7 jan. 2018 på: https://itb.dk/sites/default/files/Rapport_%20 Coding%20Class%20-%20Dokumentation%20og%20evaluering%20Endelig.pdf

IT-Branchen. (u.å.1). Coding Class. Lokaliseret 27. marts 2017 på: www.itb.dk/articles/fremtidens- kompetencer coding-class.

IT-Branchen. (u.å.2). Sikring af fremtidens kompetencer. Lokaliseret 27. marts 2017 på: www.itb.dk/fremtidens-kompetencer.

IT-Branchen. (2017). Støt op om Coding Class. Lokaliseret 5. april 2017 på: www.itb.dk/news/fremtidens-kompetencer/støt-op-om-coding-class.

Kalelioğlu, F. (2015). A new way of teaching programming skills to K-12 students: Code.ord. Computers in Human Behavior, 52, 200-210.

López, J., González, M., & Cano, E. (2016). Visual programming languages integrated across the curriculum in elementary school: A two year case study using "scratch" in five schools. Computers & Education, 97, 129-141.

Martinez, S. L., & Stager, G. (2013). Invent to learn: Making, thinking and engineering in the classroom. Torrance, Calif: Constructing Modern Knowledge Press.

Nielsen, J., Pedersen, R., & Majgaard, G. (2015). 8. klasse som kreative producenter af fremtidens velfærdsteknologi - konstruktionisme, problemløsning og dialog. Læring & Medier (LOM), 14.

Papert, S. (1993). The children's machine: Rethinking school in the age of the computer (2. edition ed.). United States: BasicBooks.

Wing, J. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.

Zaharija, G., Mladenovic, S., & Boljat, I. (2013). Introducing basic programming concepts to elementary school children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106, 1576-1584.

Zainal, Z. (2007). Case study as a research method. Jurnal Kemanusiaan, 9.

Downloads

Publiceret

08-01-2019

Citation/Eksport

Elving, P. R., & Ryberg, T. (2019). Pædagogiske spændingsfelter ved inddragelse af programmering i grundskolen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(19), 21. https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.103100