<em>Många krokar i långdansen</em> – en diger samling av finlandssvenska ordspråk och talesätt

  • Mariann Skog-Södersved

Resumé

Carola Ekrem (utg.): Många krokar i långdansen. Finlandssvenska ordspråk och talesätt. Andra tryckningen. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 2017. 672 sidor. Pris 28 €.

Publiceret
2018-12-01
Citation/Eksport
Skog-Södersved, M. (2018). <em>Många krokar i långdansen</em&gt; – en diger samling av finlandssvenska ordspråk och talesätt. LexicoNordica, (25), 343-361. Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/116277