LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn Nordisk Forening for Leksikografi da-DK LexicoNordica 0805-2735 <p>LexicoNordica og forfatterne</p> Kolofon https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141781 - Redaktionen Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Indholdsfortegnelse https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141783 - Redaktionen Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Översättning och lexikografi i Norden https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141784 Anna Helga Hannesdóttir Henrik Hovmark Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Anglicismer i skandinavisk usus og leksikografi: bindeled eller snubletråde? https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141829 Henrik Gottlieb Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Oversætterens rolle som terminolog https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141830 Valgerður Halldórsdóttir Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Sagaoversættelser i dag: overvejelser om ord, strategier, hjælpemidler og konsekvenser https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141841 Annette Lassen Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Lexikografiska resursers betydelse i utvecklingen av språkteknologiska verktyg för minoritetsspråk https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141843 Marie Mattson Magnus Ahltorp Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Tvåspråkiga lexikala svensk-franska resurser för franska som främmande språk https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141844 Mårten Ramnäs Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Bilingvale ordbøger vs. AI-skriveassistenter? https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141845 Henrik Køhler Simonsen Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Verktøy for å kople leksikalske ressurser til tekster https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141846 Mikael H. Snaprud Andrea C. Velazquez Grete Vabo Kristian Skibrek Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Ulike veger fra nordsamisk til lulesamisk https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141847 Trond Trosterud Lene Antonsen Inga Lill Sigga Mikkelsen Anders Lorentsen Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Ordbøkene og oversetteren https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141848 Hedda Vormeland Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Når ein maskinleseleg terminologi møter medisinske ordbøker: erfaringar frå omsetting av SNOMED CT til norsk https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141850 Ole Våge Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Tékknesk-íslensk orðabók eftir Helga Haraldsson https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141851 Baldur Sigurðsson Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141852 Thomas Widmann Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30 Redaktionsanvisninger https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141853 - Redaktionen Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica 2023-11-28 2023-11-28 30