Nordisk Forening for Leksikografi
Rikke Hauge
Språkrådet
Postboks 8107 Dep
NO-0032 Oslo

Primær kontaktperson

Henrik Lorentzen
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Christians Brygge 1DK-1219 København K.

Kontaktperson for support

Ida Elisabeth Mørch