https://tidsskrift.dk/lexn/issue/feed LexicoNordica 2020-12-21T15:48:16+01:00 Sturla Berg-Olsen sturla.berg-olsen@sprakradet.no Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123211 Kolofon 2020-12-21T15:48:15+01:00 - Redaktionen moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123212 Indholdsfortegnelse 2020-12-21T15:48:15+01:00 - Redaktionen moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123213 Kontroversiella ord i nordiska ordböcker 2020-12-21T15:48:15+01:00 Sturla Berg-Olsen moerch@dsn.dk Anna Helga Hannesdóttir moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123214 Inklusion og eksklusion i ordbøger – set fra et slangeperspektiv 2020-12-21T15:48:15+01:00 Torben Christiansen moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123215 Om dokumentasjon av bannevokabular i <em>Norsk banneordbok</em> 2020-12-21T15:48:15+01:00 Ruth Vatvedt Fjeld moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123216 Varemerkeord i ordbøker 2020-12-21T15:48:15+01:00 Knut E. Karlsen moerch@dsn.dk Dagfinn Rødningen moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123217 «Den raude rase» og «negerfolk»: kontroversielle ord i <em>Bokmålsordboka</em> og <em>Nynorskordboka</em> 2020-12-21T15:48:15+01:00 Gunn Inger Lyse moerch@dsn.dk Terje Svardal moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123218 Beskriva utan att diskriminera. Representation av könsidentitet och sexuell läggning i <em>Svensk ordbok</em> 2020-12-21T15:48:15+01:00 Stellan Petersson moerch@dsn.dk Emma Sköldberg moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123219 Kontroversielle ord i purismens land 2020-12-21T15:48:16+01:00 Ásta Svavarsdóttir moerch@dsn.dk Halldóra Jónsdóttir moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123220 Inklusion eller mindretalsdiktatur? Om politisk korrekthed, minoritetshensyn og leksikografisk deskriptivisme i <em>Den Danske Ordbog</em> 2020-12-21T15:48:16+01:00 Lars Trap-Jensen moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123221 <em>Svartsjuk tankelesing</em> på <em>vandresafari</em> – en modell for bedømmelse av sammensatte ords gjennomsiktighet 2020-12-21T15:48:16+01:00 Mikkel Ekeland Paulsen moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123223 <em>Bokmålsordboka</em> och <em>Nynorskordboka</em> i en behändig app 2020-12-21T15:48:16+01:00 Erik Bäckerud moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123224 Refleksioner over en ny grønlandsk-færøsk ordbog og en kommende færøsk-grønlandsk ordbog 2020-12-21T15:48:16+01:00 Jógvan í Lon Jacobsen moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123226 Synonymer.se – Sveriges mest användbara ordbok? 2020-12-21T15:48:16+01:00 Annika Karlholm moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123227 <em>Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen</em>: en termbase i ordbok-klær eller en ordbok i term-fjær? 2020-12-21T15:48:16+01:00 Ole Kristian Våge moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123228 Rapport från styrelsen för Nordiska föreningen för lexikografi 2020-12-21T15:48:16+01:00 Pär Nilsson moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123229 Redaktionellt 2020-12-21T15:48:16+01:00 - Redaktionen moerch@dsn.dk 2020-12-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatterne og LexicoNordica