https://tidsskrift.dk/lexn/issue/feed LexicoNordica 2023-11-28T10:29:09+01:00 Thomas Widmann nordisk.lexikografi@gmail.com Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141781 Kolofon 2023-11-13T11:39:34+01:00 - Redaktionen adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141783 Indholdsfortegnelse 2023-11-13T11:42:50+01:00 - Redaktionen adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141784 Översättning och lexikografi i Norden 2023-11-13T11:45:39+01:00 Anna Helga Hannesdóttir adm@dsn.dk Henrik Hovmark adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141829 Anglicismer i skandinavisk usus og leksikografi: bindeled eller snubletråde? 2023-11-15T08:05:40+01:00 Henrik Gottlieb adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141830 Oversætterens rolle som terminolog 2023-11-15T08:11:09+01:00 Valgerður Halldórsdóttir adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141841 Sagaoversættelser i dag: overvejelser om ord, strategier, hjælpemidler og konsekvenser 2023-11-15T09:29:35+01:00 Annette Lassen adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141843 Lexikografiska resursers betydelse i utvecklingen av språkteknologiska verktyg för minoritetsspråk 2023-11-15T09:34:27+01:00 Marie Mattson adm@dsn.dk Magnus Ahltorp adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141844 Tvåspråkiga lexikala svensk-franska resurser för franska som främmande språk 2023-11-15T10:04:33+01:00 Mårten Ramnäs adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141845 Bilingvale ordbøger vs. AI-skriveassistenter? 2023-11-15T10:05:58+01:00 Henrik Køhler Simonsen adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141846 Verktøy for å kople leksikalske ressurser til tekster 2023-11-15T10:09:20+01:00 Mikael H. Snaprud adm@dsn.dk Andrea C. Velazquez adm@dsn.dk Grete Vabo adm@dsn.dk Kristian Skibrek adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141847 Ulike veger fra nordsamisk til lulesamisk 2023-11-15T10:15:01+01:00 Trond Trosterud adm@dsn.dk Lene Antonsen adm@dsn.dk Inga Lill Sigga Mikkelsen adm@dsn.dk Anders Lorentsen adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141848 Ordbøkene og oversetteren 2023-11-15T10:18:52+01:00 Hedda Vormeland adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141850 Når ein maskinleseleg terminologi møter medisinske ordbøker: erfaringar frå omsetting av SNOMED CT til norsk 2023-11-15T10:44:43+01:00 Ole Våge adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141851 Tékknesk-íslensk orðabók eftir Helga Haraldsson 2023-11-15T10:46:21+01:00 Baldur Sigurðsson adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141852 Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi 2023-11-15T10:48:41+01:00 Thomas Widmann adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141853 Redaktionsanvisninger 2023-11-15T10:52:45+01:00 - Redaktionen adm@dsn.dk 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og LexicoNordica