Hovedredaktører

Henrik Lorentzen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Emma Sköldberg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs Universitet

Redaktionskomité

Christian Becker-Christensen, Danmark
Sturla Berg-Olsen, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
Annika Karlholm, Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
Mariann Skog-Södersved, Tyska språket och litteraturen, Vasa Universitetet
Ásta Svavarsdóttir, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Redaktionelle medarbejdere

Anders Schack, Dansk Sprognævn
Karen Holk Jeppesen, Dansk Sprognævn
Anni Mortensen, Dansk Sprognævn