Portalen svenska.se - en ny digital samlingsplats för språkresurser från Svenska Akademien

  • Harry Lönnroth

Resumé

Ordboksportalen svenska.se <https://svenska.se/>. Svenska Akademien, Stockholm. Publicerad på internet 22.9.2017.

Publiceret
2018-12-01
Citation/Eksport
Lönnroth, H. (2018). Portalen svenska.se - en ny digital samlingsplats för språkresurser från Svenska Akademien. LexicoNordica, (25), 281-292. Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/116272