Elevopgaver og elevproduktioner i matematik

Kvantitativ undersøgelse på tre skoler

  • Rune Hansen
  • Kaj Nedergaard Jepsen
  • Lars Henrik Jørgensen University College Syddanmark

Resumé

Artiklen beskriver en kvantitativ undersøgelse af tre skolers opgavedidaktiske praksis i matematik. Undersøgelsen udgør et selvstændigt projekt under en ramme kaldet Universitetsskoleprojektet, som er et samarbejde mellem de tre skoler og læreruddannelsen på Professionshøjskolen UC Syd. I projektet er der udarbejdet et analyseredskab til analyse af de indsamlede elevopgaver og elevprodukter. Undersøgelsen viser en praksis, som overvejende er baseret på læremidler, hvor færdighedsopgaver inden for tal og algebra samt geometri udgør størsteparten af elevopgaverne. Elevprodukterne fra de undersøgte opgaver viser, at eleverne gør, som de bliver bedt om, og at svaret på opgaverne ofte er et tal (facit).

Publiceret
2020-10-28
Citation/Eksport
Hansen, R., Jepsen, K., & Jørgensen, L. (2020). Elevopgaver og elevproduktioner i matematik. Learning Tech, 5(7), 178-202. https://doi.org/10.7146/lt.v5i7.118094