Fra datasæt til journalistik Et kvalitativt studie af danske datajournalisters legitimeringspraksis og epistemologi

  • Boy Rasmus Repenning

Resumé

På baggrund af otte semi-strukturerede interviews med danske datajournalister undersøger artiklen, hvordan datajournalister begrunder og retfærdiggør deres praksis i forhold til oversættelsen af kvantitative data til journalistik. Særligt fokuseres der på, hvordan journalisterne retfærdiggør eventuelle lån af metoder og logikker fra discipliner uden for den journalistiske profession. Indsigterne bruges til at opridse epistemologien bag datajournalistikken, altså de normer, regler og procedurer, der styrer vidensproduktionen. Artiklen konkluderer, at datajournalisternes epistemologiske overvejelser er præget af en høj grad af pragmatisme, samt at journalistiske rationaler sætter tydelige rammer for importen af metoder og logikker fra andre discipliner.
Publiceret
2018-05-14
Citation/Eksport
Repenning, B. (2018). Fra datasæt til journalistik Et kvalitativt studie af danske datajournalisters legitimeringspraksis og epistemologi. Journalistica - Tidsskrift for Forskning I Journalistik, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/journalistica/article/view/105540
Sektion
2018