Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere offentliggjort eller indset til et andet tidsskrift med henblik på publikation.

  • Den indsendte tekst er i Microsoft Word- eller OpenOffice-format.

  • Teksten er i størrelse 12, fremhævninger er i kursiv, men ikke understreget, teksten har kun slutnoter (ingen fodnoter), figurer og tabeller findes sidst i dokumentet.

  • Den korrekte referencestil er anvendt.

  • Retningslinjer for anonym fagfællebedømmelse er overholdt (se Ensuring a Blind Review).

  • Hvis teksten genindsendes efter tidligere bedømmelse, vedlægges et anonymt brev til bedømmerne og redaktionen, hvori der forklares, hvordan man forholder sig til bedømmernes kritik.

Retningslinjer for forfattere

Artikler indledes med et sammenfatning (abstract) på maksimalt 100 ord og bør som udgangspunkt have en længde på max. 8.000 ord. Noter laves som slutnoter (altså ikke fodnoter), men der skal kun laves noter, som er absolut og strengt nødvendige.

Litteraturhenvisninger laves i teksten på denne måde: (Forfatter, Udgivelsesår: sidetal)

Angiv så vidt muligt sidetal. Ved to forfattere skrives "og" mellem deres navne, ved flere end tre forfattere nævnes kun den første efterfulgt af "mfl.".Ved flere værker af samme forfatter i samme år, bruges bogstaver for at tydeliggøre, hvilket værk der er tale om (Andersen 2009a, 2009b). Hvis flere forfattere nævnes i samme parentes i teksten, f.eks. "(Albæk 2009, Andersen 2009)", sorteres disse først alfabetisk efter efternavn, så efter udgivelsestidspunkt.

Litteraturen samles under overskriften ”Referencer” sidst i artiklen, sorteret alfabetisk efter forfatterens navn.

Bøger:

Holm, Hans-Henrik (1982). Hvad Danmark gør … En analyse af dansk u-landspolitik, Århus: Politica.

Bøger med flere forfattere:

Elklit, Jørgen (1999). “What Was the Problem If a First Divisor of 1.4 Was the Solution?”, pp. 75-102 i Erik Beukel, Kurt Klaudi Klausen & Poul Erik Mouritzen (red.), Elites, Parties and Democracy. Festschrift for Professor Mogens N. Pedersen, Odense: Odense University Press.

Tidsskrifter:

Togeby, Lise (1999). ”Hvem sagde ”videnskabelighed”?”, Politica, 31. årgang, nr. 4, pp. 432-453.

Henvisninger til internettet skrives fuldstændigt:
http://www.im.dk/Index/dokumenter.asp?o=108&n=1&d=2726&s=4

Der skal angives dato for sidste besøg (eks. "Besøgt den 13. marts 2009"). Husk at fjerne understregning og farven, som tekstbehandlingsprogrammer ofte laver på netadresser. Henvisninger til internettet bør du kun bruge, hvis der ikke kan henvises direkte til bog eller tidsskrift.

Både tekst, tabeller og figurer bør være selvbærende. Det vil sige, at en tabel eller en figur skal give mening, selv om den fjernes fra artiklen. Tilsvarende skal teksten stadig give mening, hvis tabel eller figur fjernes.

Det betyder konkret, at hovedpointen fra tabel eller figurer skal beskrives i teksten. Og at tabeller skal udstyres med nummer, rammende og præcis overskrift plus evt. forklaring under tabellen. Bemærk brugen af rammer i tabellen. De er i top og bund samt under kolonnernes overskrifter - men der er ingen i siderne og ingen mellem hver enkelt række.

Ved henvisning i teksten til tabeller/figurer henvises til ”Tabel 1” og ”Figur 2” - ikke til ”tabellen herunder” eller ”figuren herover”.

Når du afleverer dit manuskript, skal du i selve artiklen angive, hvor tabellen eller figuren skal placeres: (Figur 1 cirka her) – (Tabel 2 ikke tidligere end her). Selve tabellen og figuren skal du placere som det aller-allersidste i manuskriptet, altså også efter noter og litteratur.

Tekster skal indleveres i Microsoft Word eller OpenOffice-format.