Fokus og område 

Journalisticaoptager artikler om journalistikforskning forstået som et tværfagligt felt, hvor mange fagligheder bidrager med undersøgelser af og kritiske diskussioner om journalistik. Med afsæt i en bred vifte af teorier og metoder er nogle af de typiske bidragsydere journalistik-, kommunikations- og medieforskere så vel som politologer, sociologer, etnologer, historikere, lingvister og retorikere. De forskningsspørgsmål, der stilles og besvares, handler om den journalistiske praksis og kultur, herunder eksempelvis om journalistiske roller og normer, medieinstitutioner, -økonomi, -politik, -indhold, -genrer og -sprog. 

Tidsskriftet accepterer kun originale artikler, som ikke er indsendt til eller udgivet i andre tidsskrifter eller publikationer. Artiklernes maksimale længde er 8.000 ord (inklusive tabeller, litteraturliste m.m.). Der optages artikler på dansk, svensk, norsk og engelsk. 

Tidsskriftet udgiver både temanumre og åbne numre. Artikler, der ikke er indsendt til et temanummer, kan indsendes løbende og publiceres som ”online first” inden tildeling til et åbent nummer.  

Peer review-proces 

Alle artikler i Journalistica undergår anonym fagfællebedømmelse (double blind peer review). Som udgangspunkt kræves mindst to bedømmelser per artikel. 

Ved fagfællebedømmelser lægges der vægt på både fagligt indhold og sproglig formidling. 

Politik om Open Access 

Tidsskriftet tilbyder Open Access og kræver ikke publikationsgebyr.