Fokus og område

Tidsskriftet optager artikler om forskning i journalistik, og er dermed ikke et tidsskrift for medieforskning, kulturforskning, politisk forskning eller andre tilgrænsende forskningsområder/tidsskrifter med derimod alene forskning, der har journalistik som forskningsobjektet. Medie-, kultur- og politiske udviklinger er af betydning for journalistikken, men artikler vil kun kunne optages, hvis journalistikken og konsekvenser for journalistikken står i centrum af artiklerne.

Tidsskriftet accepterer kun originale artikler, som ikke er indsendt til andre tidsskrifter eller publikationer. De vil blive bedømt af mindst to anonyme, faglige bedømmere, som den ansvarshavende redaktør udpeger.

Journalistica bestræber sig på at være et tidsskrift, som ikke alene giver læseren oplevelsen ”hvor var det klogt”, men også oplevelsen ”hvor blev jeg klog”. Der lægges derfor stor vægt på den formidlingsmæssige side af artiklerne. Artikler kan derfor afvises alene ud fra formidlingsmæssige vurderinger.

Artiklernes maksimale længde er 34.000 anslag inklusive mellemrum (og tabeller, litteraturliste m.m.). Der optages artikler på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Peer review-proces

Artikler i Journalistica undergår alle anonym fagfællebedømmelse (double blind peer review). Som udgangspunkt vil der kræves mindst to bedømmelser per artikel.

Ved fagfællebedømmelser lægges der vægt på både det faglige indhold og den sproglige formidling.

Politik om Open Access

Tidsskriftet tilbyder Open Access til dets indhold.